گوهر ناب  /  داستان ها و حکایات  /  حکایات پندآموز

زیان برتری طلبی؛ موش و تله

مثل ها و پندهای خواندنی دارای اشارات تاریخی، نکات تازه و ظریف برای تبیین مسائل اعتقادی و فکری و القای شایسته مطلب است که حکایت ظریف زیر را می خوانید.

منبع : کتاب مثل ها و پندها؛ حائری شیرازی، محی الدین تعداد بازدید : 398     تاریخ درج : 1394/06/18    

آنهایی که به فساد کشیده شدند، جاذبه ی علوّ آنها را به فساد کشید. موشی که در تله گیر می افتد برای آهن که نمی رود، برای اینکه فنر روی گردنش بیاید که نمی رود! برای آن گردویی که خوش بوست و سر تله هست می رود. آن گردو هم که او را نمی کُشد. فلز او را می کشد. از این جهت می گویی گردو را خورد، ضربه بر او وارد شد. گردو و ضربه پشت سر هم است. قرآن هم همین را می گوید: «لا یُریدونَ عُلُوّاً فِی الاَرضِ و لا فِساداً». فساد و تباهی انسان، نتیجه علو و برتری طلبی اوست. هر کسی این دندان طمعش را برای علوّ کشید، دستش به فساد آلوده نمی شود.

کلمات کلیدی
موش و تله  |  حکایت پندآموز  |  برتری طلبی  | 
لینک کوتاه :