علما و مفاخر

زندگی نامه علما و اندیشمندان دينی و شخصیت ها و مشاهیر ملی
گروه : × قرن یازدهم
(تعداد نتایج : 27 )
RSS
 
 • میر محمد مؤمن استرآبادی

  میر محمد مؤمن استرآبادی (درگذشت ۱۰۳۴ق)، از مروجان شیعه در جنوب هند در قرن دهم و یازدهم قمری بود. او ...


  تاریخ درج : 1401/01/18 تعداد بازدید : 315
 • عبدالله فاضل تونی

  عبداللّه بن محمد تونی،(درگذشته ۱۰۷۱ق) مشهور به فاضل تونی، فقیه و اخباری امامی سدۀ یازدهم. از حیات شخ...


  تاریخ درج : 1400/11/23 تعداد بازدید : 911
 • محمد صالح مازندرانی

  محمد صالح بن احمد بن شمس‌الدین سروی مازندرانی (درگذشت: ۱۰۸۱ق) معروف به ملا صالح مازندرانی از عالمان ...


  تاریخ درج : 1400/09/30 تعداد بازدید : 1652
 • ملا عبدالله شوشتری

  ملا عبد الله شوشتری شاگرد محقق اردبیلی و استاد علامه مجلسی است و توانست نابغه ای چون شیخ بهایی را تر...


  تاریخ درج : 1400/09/30 تعداد بازدید : 446
 • میرزامحمد استرآبادی

  میرزا محمد بن علی بن ابراهیم اِسْتَرآبادی (د ۱۳ ذیقعدة ۱۰۲۸ق / ۱۲ اکتبر ۱۶۱۹م)، عالم و رجالی شیعی. ن...


  تاریخ درج : 1400/07/19 تعداد بازدید : 1117
 • محمد بن حسن شیروانی

  میرزا محمد شیروانی (۱۰۹۸-۱۰۳۳ هـ.ق)، از فقیهان و عالمان بزرگ شیعه در قرن ۱۱ هجری و از شاگردان آقا حس...


  تاریخ درج : 1400/04/08 تعداد بازدید : 1925
 • سید ماجد بن هاشم بحرانی

  جمال الدین ماجد بن هاشم بن علی حسینی، مشهور به ابوعلی بحرانی و سید ماجد بحرانی (متوفی ۱۰۲۸ق /۱۶۱۹م)،...


  تاریخ درج : 1400/04/01 تعداد بازدید : 1080
 • فخرالدین طریحی

  فخرالدین بن محمدعلی، از علمای امامیه در سدۀ یازدهم و مؤلف کتاب مَجمع البَحرَین. وی در ۹۷۹ در نجف به ...


  تاریخ درج : 1399/06/11 تعداد بازدید : 461
 • حسین خوانساری

  آقا حسین خوانساری (م 1098 یا 1099 ق) مشهور به محقق خوانساری دانشمند، فقیه و حکیم بزرگ شیعه در دوره ص...


  تاریخ درج : 1399/06/06 تعداد بازدید : 2246
 • سید میر مصطفی حسینی تفرشی

  سید میر مصطفی بن حسین حسینی تفرشی یکی از اکابر علمای شیعه در قرن یازدهم و از مبرزترین شاگردان شیخ عب...


  تاریخ درج : 1399/05/23 تعداد بازدید : 642