علما و مفاخر

زندگی نامه علما و اندیشمندان دينی و شخصیت ها و مشاهیر ملی
گروه : × قرن سیزدهم
(تعداد نتایج : 66 )
RSS
 
 • میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی

  میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی فرزند میرزا کاظم، یکی از علمای شیعه ی قرن سیزدهم هجری قمری و از شاگردان...


  تاریخ درج : 1401/01/20 تعداد بازدید : 294
 • محمد علی آرانی کاشانی

  یکی از ستارگان آسمان دانش و معرفت که به رغم برجستگی علمی و مقامات معنوی و دارابودن آثاری سودمند در م...


  تاریخ درج : 1401/01/17 تعداد بازدید : 286
 • احمد نراقی

  احمد نراقی معروف به فاضل نراقی (۱۱۸۵-۱۲۴۵ق) فرزند ملا مهدی نراقی از عالمان شیعه در قرن سیزدهم هجری ب...


  تاریخ درج : 1400/12/22 تعداد بازدید : 1146
 • عبدالرحیم نهاوندی

  شیخ عبد الرحیم نهاوندی فرزند میرزا نجف مستوفی و نواده میرزا محمّد علی شیرازی، از فقها و اساتید حوزه ...


  تاریخ درج : 1400/12/08 تعداد بازدید : 606
 • ابوالقاسم کلانتر تهرانی

  میرزا ابوالقاسم تهرانی (۱۲۳۶ـ۱۲۹۲ق) مشهور به کلانتر تهرانی فقیه و اصولی شیعه در قرن سیزدهم، تحصیلات ...


  تاریخ درج : 1400/12/05 تعداد بازدید : 654
 • سید مهدی قزوینی

  علامه سید مهدی قزوینی (۱۳۰۰-۱۲۱۰ ق)، از علما و مراجع برجسته شیعه در قرن سیزدهم هجری بوده است. او است...


  تاریخ درج : 1400/11/16 تعداد بازدید : 951
 • سید محمد بن سید دلدار علی نقوی (سلطان العلماء)

  سلطان العلماء سید محمد بن سید دلدار علی - تقوی نصیرآبادی لکهنوی، از اکابر علمای امامیه هندوستان می...


  تاریخ درج : 1400/11/16 تعداد بازدید : 427
 • حسین علی تویسرکانی

  آیت الله شیخ حسین علی تویسرکانی ملایری فرزند ملا نوروز علی مقدمات علوم اسلامی را از علمای بزرگ حوزه ...


  تاریخ درج : 1400/11/05 تعداد بازدید : 826
 • سید جواد قمی

  آیت الله حاج سید جواد قمی (۱۳۰۳-۱۲۴۰ ق) نوه میرزای قمی، از علمای بزرگ شیعه در قرن ۱۳ هجری و از شاگرد...


  تاریخ درج : 1400/10/20 تعداد بازدید : 393
 • محمدباقر آقانجفی اصفهانی

  محمدباقر آقانجفی اصفهانی (۱۲۳۴-۱۳۰۱ق)، فقیه و اصولی امامی قرن سیزدهم بود. وی تحصیلات خود را در اصفها...


  تاریخ درج : 1400/10/20 تعداد بازدید : 289