علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن سوم  /  قاسم بن حسن بن علی بن یقطین

استادان


تعداد بازدید : 54     تاریخ درج : 1390/10/06    

1- ابوالفضل عبدالرحمان بن ابی نجران عمرو بن مسلم تمیمی

وی مولی و در اصل از اهالی کوفه و ساکن قم و از یاران و راویان امام رضا(ع) و امام جواد(ع)[1] بود. او از امام باقر(ع) و بزرگانی مانند: محمد بن ابی عمیر، ابان بن تغلب، محمد بن سنان و صفوان نیز روایت نقل کرده است و شاگردان بسیاری دارد.

ابن ابی نجران از عالمان، فقیهان، نویسندگان و محدّثان بزرگ شیعه و فردی در غایت وثاقت و اعتماد بود، به گونه ای که تمام رجال شناسان شیعه بر این مطلب اتفاق نظر دارند. عظمت، جلالت و بزرگی او چنان است که صدها (بیش از 550) حدیث نقل کرده است.[2] همچنین شاگردان و راویان بسیاری از قبیل احمد بن محمد بن عیسی اشعری، احمد برقی، حسین بن سعید اهوازی و داود فهدی نزد او دانش آموخته اند.[3]

2- ابو محمد جعفر بن سلیمان قمی

از زندگی و شرح حال جعفر بن سلیمان اطلاع چندانی در دست نیست؛ اما آنچه مسلم است اینکه وی از عالمان و فقیهان شیعه و اهل و سکن قم و فردی مورد اعتماد بوده است. ابو محمد، کتابی به نام ثواب الاعمال داشته که ظاهراً باقی نمانده است.[4]

پی نوشت ها:

[1] رجال نجاشی، همان، ج 2، ص 45.

[2] رجال برقی، احمد بن ابی عبدالله، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، ص 57.

[3] معجم رجال الحدیث، همان، ج 9، ص 301 و ج 22، ص 141.

[4] رجال نجاشی، همان، ج 1، ص 302.

لینک کوتاه :