علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن چهاردهم  /  محمدتقی بروجردی

ویژگیهای اخلاقی

تعداد بازدید : 66     تاریخ درج : 1390/10/06    

بروجردی دارای ویژگی های اخلاقی بی شماری بوده صفات پسندیده این عالم فرزانه را می توان چنین برشمرد:

1 - تقوای عالی و برجسته

2 - زهد و سادگی

3 - رهایی از تكلّفات اجتماعی

4 - مداومت بر تهجّد

5 - استمرار بر ذكر خدا و تلاوت قرآن

6 - غیرت دینی

شیخ علی رضا پیریایی از فضلای بروجردی، سكن قم می گوید: آیةالله شیخ محمدتقی بروجردی، با وجود احراز مقام عالی علمی و اجتهادی، در اجتماع خیلی ساده و به طور ناشناس ظاهر می شد؛ به طوری كه به چشم كسانی كه او را نمی شناختند، یك روحانی ساده و معمولی به نظر می آمد. او علاوه بر مقامات علمی و معنوی، مالك روستای مرو بود كه از پدرش به او ارث رسیده بود؛ اما هرگاه كه به آنجا می رفت، مردم روستا به یكدیگر، به طور عادّی و كم اهمیّت خبر می دادند و می گفتند:

شیخ محمدتقی آمده است!

 

لینک کوتاه :