علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن چهاردهم  /  محمدتقی بروجردی

دوستان

تعداد بازدید : 116     تاریخ درج : 1390/10/06    

همدوره ه

برخی از مراجع بزرگ و عالمان نامی، از همدوره های تحصیلی و هم بحث آن عالم فرهیخته بوده اند؛ كه از جمله آنها، حضرات آیات: سید محمدحسن آل طیّب، سید محمدعلی سبط الشّیخ، سید (محمد) مهدی لاله زاری، شیخ حسین وحید خراسانی، سید علی سیستانی، شیخ محمدتقی بهجت، سید محمد شاهرودی، حاج سید محمد جعفر مروّج جزایری، میرزا هاشم آملی و حاج سید عبدالاعلی سبزواری هستند.(49)

دوستان نزدیك

شیخ محمدتقی، دوستان بسیاری داشت. بزرگانی كه اسمشان ذكر می شود

از دوستان نزدیك و صمیمی وی هستند:

1 - میرزا هاشم آملی

2 - سید یحیی [مدرّس ] یزدی

3 - آیةالله سید ابوالقاسم كاشانی

4 - آیةالله سید محمود شاهرودی

یكی از دوستان شیخ محمدتقی در قم، شیخ ابوالقاسم صرفی بروجردی بوده كه با وی اصول را مباحثه می نمودند.

آقای صرفی نقل می كند:

در مدّتی كه شیخ محمدتقی بروجردی، در قم سكونت داشت، با هم، درس اصول را مباحثه می كردیم. بنده درس فقه را با آقای شیخ محمد غروی كاشانی (50) مباحثه می نمودم. در آن زمان آقای غروی، هر هفته، بعضی از روزها، مرتّب برای انجام برنامه های مذهبی به تهران می رفتند و به من می گفتند، روزهایی كه من در قم نیستم، شما درس اصول را با شیخ محمدتقی بروجردی مباحثه كن؛ و وقتی كه بنده از تهران برمی گردم، درس فقه را با اینجانب مباحثه بنما.

لینک کوتاه :