علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن چهاردهم  /  محمدتقی بروجردی

ازدواج و فرزندان

تعداد بازدید : 140     تاریخ درج : 1390/10/06    

ازدواج

تاریخ ازدواج شیخ محمدتقی برای ما معلوم نیست؛ اما وی با خانمی از خاندان شیخ الاسلامی های بروجرد(51) وصلت نموده است. برادر خانمش، حجةالاسلام شیخ محمدجواد شیخ الاسلامی، در بروجرد از شاگردان آیةالله بروجردی است.(52)

فرزندان

ثمره ازدواج شیخ محمدتقی چند فرزند صالح بود به نام های:

1 - شیخ محمدحسن (تنها پسر)

2 - فاطمه خانم (مادر آقای شیخ محمد مهدی آصفی)؛

3 - وجهیه خانم؛

4 - محترم خانم.

نوادگان

یكی از نوادگان دختری شیخ محمدتقی، آیةالله شیخ محمدمهدی آصفی، فرزند شیخ علی محمد آصفی بروجردی و مسؤول فعلی مجمع جهانی اهل بیت(ع) است.

نوه دیگر دختری وی مرحوم حاج آصف آصفی معروف به حاج آصف (53) برادر آقای آصفی بوده كه در بروجرد به كسب (54) اشتغال داشت. ما بیش از این، از زندگی او اطّلاعی نداریم.

آیةالله شیخ محمدمهدی آصفی

وی فرزند آیةالله شیخ علی محمد آصفی بروجردی و نوه دختری شیخ محمدتقی بروجردی است. نامبرده مقدّمات و سطح را در نجف، در محضر پدر بزرگوارش و جمعی از بزرگان آنجا فرا گرفت و خارج فقه و اصول را در نجف، نزد بزرگان عصر خود گذراند. وی تحصیلات دانشگاهی را نیز تا مقطع كارشناسی ارشد در دانشگاه بغداد به اتمام رسانید. او بیش از 25 سال در فعالیت های سیاسی علیه رژیم بعث عراق، شركت داشت و نیز در كادر رهبری حزب «الدّعوة» بیش از 30 سال عضو بوده؛ و بیش از 10 سال سِمَت سخنگوی رسمی آن حزب را برعهده داشته است. وی همچنین در حوزه علمیّه نجف و قم، سال ها به تدریس فقه، اصول، فلسفه و تفسیر قرآن مشغول بوده؛ متجاوز از 10 سال است كه وی در حوزه علمیّه قم، فقه و اصول تدریس می نماید.(55)

از نگاه آیةالله بروجردی

شیخ محمدتقی در قم از نزدیكان آیةالله بروجردی بود و آن بزرگوار به مقام علمی و تقوایی شیخ عنایت خاصّی داشته است. آیةالله بروجردی بعضی از رساله های علمی و فقهی شیخ محمدتقی را مطالعه كرده و در مجالس شخصی از آنها تعریف و تمجید نموده است؛ مانند كتاب رساله ای در اجتهاد و تقلید.(56)

البته آشنایی آیةالله بروجردی با شیخ محمدتقی به سال ها قبل برمی گردد. شیخ محمدتقی بروجردی نیز، اوّلین (57) كسی است كه در ضمن یكی از مسافرت هایش از نجف به ایران و بروجرد، زمانی كه آیةالله بروجردی در بروجرد سكونت داشت و هنوز شهرت جهانی نداشت، كتاب حاشیه بر عروةالوثقی، تألیف آیةالله بروجردی را به نجف برده و در آنجا، بزرگان نجف، از جمله آیةالله حاج شیخ محمدرضا آل یاسین(دایی آیةالله شهید سید محمدباقر صدر(58)) آن را مطالعه كرده و به مقام رفیع علمی و فقهی آیةالله بروجردی پی برده اند. پس از این جریان آوازه شهرت وی در نجف و مركز علمی دیگر مانند قم و مشهد و... پیچید و نظر همگان متوجّه او شد.

لینک کوتاه :