علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن سوم  /  محمد بن بندار قمی

آثار


تعداد بازدید : 42     تاریخ درج : 1390/10/06    

ماندگاری افراد به ماندگاری آثاری است که از آنان باقی می ماند. اگر تا به حال، نام محمد بن بندار در کتاب های رجال و حدیث باقی مانده، به علت نقل روایات و باقی گذاردن اثری مکتوب به نام المثالب[1] بوده است.

مرحوم آغا بزرگ تهرانی[2] از کتاب مثالب نام برده و قبل از ایشان نیز، رجالی سترگ، نجاشی و شیخ طوسی از این کتاب یاد کرده اند. در کتاب رجال نجاشی و فهرست می خوانیم که محمد بن بندار، دارای کتاب های زیادی بوده که یکی از آنها کتاب مثالب است.

مثالب در لغت چنین معنا شده است: «نکات ضعف یا سیاسی یا اعتقادی یا گرایشات مذهبی کسانی را در یک مجموعه جمع آوری نمودن و به صورت کتابی عرضه کردن به دیگران». در زمان های گذشته برای مقابله با حریف، از روش مثالب نویسی استفاده می شده است.[3]

با توجه به اینکه محمد بن بندار در زمانی می زیسته که مسئله اختلاف شیعه و سنی به طور چشمگیری در جامعه مطرح بوده و هر یک سعی می کرده نقاط ضعف دیگری را جمع آوری کند و از این راه او را محکوم نماید و درستی خود را ثابت نماید، ایشان اقدام به جمع آوری نکاتی از مخالفان شیعه می نماید و نام آن را مثالب می گذارد؛ ولی به علت نامعلومی، این کتاب از بین رفته و هم کنون در دسترس نیست.

محمد بن بندار هم چنین روایاتی را در زمینه های مختلف، مانند: نمازهای مستحبی، اصول اعتقادی، امام شناسی، امام زمان و مسایل تربیت فرزند، با واسطه از استادان خود از قول امامان صادق، موسی، کاظم و رضا(ع) نقل می کند؛ که در کتاب های روایی موجود است.[4]

پی نوشت ها:

[1] رجال نجاشی، ص 140.

[2] الذریعه، ج 19.

[3] لسان العرب، ج 2، ص 116.

[4] رجال نجاشی، ص 140.

لینک کوتاه :