علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن سوم  /  علی بن محمد اشعری قمی

استادان حدیث


تعداد بازدید : 58     تاریخ درج : 1390/10/06    

فراگیری هر دانشی نیازمند به درک آموزه های استاد دارد و دانش حدیث نیز از این قاعده مستثنا نیست. ابوقتاده برای فراگیری آموزه های دینی، در گام نخست به محضر امامان معصوم(ع)، شتافت و در گام بعدی، نزد شاگردان مکتب اهل بیت(ع) حاضر شد و از آنان کسب فیض نمود.

اینک به نام چند نفر از استادان او اشاره می شود:

1- محمد بن خالد برقی قمی

محمد پدر بزرگوار احمد بن محمدبن خالد برقی صاحب کتاب محاسن است.[1]

2- علی بن جعفر. وی فرزند امام جعفر صادق(ع) و مردی بزرگوار و جلیل القدر و یکی از برجسته ترین، پک ترین و متعبدّترین راویان شیعی است. وی روایات فراوانی از برادر بزرگوارش، امام موسای کاظم(ع) روایت می کند که در جای جای کتاب های روایی دیده می شود.[2]

3- سهل بن یسع قمی

او یکی از راویان موجّه و با فضیلت است که از محضر پاک امام کاظم و امام رضا(ع) بهره مند، و از یاران آن دو بزرگوار به شمار می رود.[3]

4- احمد بن هلال

پی نوشت ها:

[1] رجال نجاشی، ص 194.

[2] جامع الروات، ج 1، ص 597.

[3] همان.

لینک کوتاه :