علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن سوم  /  علی بن محمد اشعری قمی

شاگردان


تعداد بازدید : 39     تاریخ درج : 1390/10/06    

ابوقتاده قمی بعد از بهره مندی از محضر امامان(ع) به سفارش آنان - که فرموده بودند اخبار ما را میان مردم منتشر کنید - جامه عمل پوشاند. بدین گونه که گروهی از دانش طلبان، به گرد او جمع شدند و از محضرش بهره بردند. نام جمعی از شاگردان ابوقتاده عبارت است از:

1- احمد بن محمد بن عیسای قمی

وی سرآمد محدّثان قم و از موجّه ترین و پرنفوذترین دانشمندان این شهر بود. موقعیّت او در حوزه قم، بی بدیل بود.[1]

2- عبدالله بن مالک نخعی

گویی این شخصیت از یاران امام جعفر صادق(ع) بوده است.

3- ابراهیم بن هاشم قمی

ابراهیم پدر بزرگوار علی بن ابراهیم قمی است. وی همان مرد بزرگی است که برای اوّلین بار، حدیث دانشمندان کوفی را در حوزه قم، گسترش داد.[2]

پی نوشت ها:

[1] جامع الروات، ج 1، ص 597.

[2] تنقیح المقال، ج 2، ص 303؛ تهذیب الاخبار، ج 1، ص 457.

لینک کوتاه :