علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید اسماعیل موسوی زنجانی

زادگاه


تعداد بازدید : 69     تاریخ درج : 1390/10/06    

شهرستان زنجان با مساحت 13210 کیلومتر مربع، بین شهرستان های خلخال، رشت، فومن و رودبار (از شمال) تکستان و قزوین (از مشرق)، همدان و بیجار (از جنوب) و میانه و هشترود (از مغرب) قرار گرفته است. این شهرستان جزو استان زنجان بوده و حدود یک سوم آن را در بر می گیرد. در غرب زنجان، منطقه ای است کوهستانی با نام «ماه نشان» که در دامنه قسمتی از ارتفاعات زاگرس و در کنار رودخانه «قزل اوزون» واقع شده است. این رودخانه بخش یاد شده را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کند، که اغلب آبادی ها در بخش جنوبی واقع اند. «ماه نشان» از شرق، با روستاهای حومه زنجان و ناحیه ایجرود، از شمال با روستاهای بخش مرکزی حومه زنجان و از جنوب با روستاهای شهرستان بیجار از توابع استاد کردستان و از غرب با منطقه چاریماق شهرستان میانه همسایه است و آب و هوایی کوهستانی دارد. فعالیت های این منطقه بر کشاورزی، دامپروری، استخراج معدن و صنایع دستی استوار است.[1] آبادی «پری» از توابع بخش ماه نشان زنجان است که در 36 درجه و 52 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و در ارتفاع 1700 متر از سطح دریای آزاد قرار گرفته است.[2] این آبادی محل تولد، نشو و نمای آیةالله سید اسماعیل موسوی زنجانی است.

پی نوشت ها:

[1] جغرافیای کامل ایران، گروهی از نویسندگان، ج 1، ص 724 و 725.

[2] فرهنگ آبادی ها و مکان های مذهبی کشور، دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، ص 136.

لینک کوتاه :