علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید اسماعیل موسوی زنجانی

ولادت و دوران کودکی


تعداد بازدید : 92     تاریخ درج : 1390/10/06    

سید عباس موسوی در آبادی «پری» با کشاورزی و دامپروری امرار معاش می نمود. توکل به خداوند و کسب و روزی حلال، از شاخصه های اخلاقی وی بود و به جهت درستی و راستی و روی آوردن به خیر و صلاح، در روستای مذکور، شهرتی مذهبی به دست آورده و سید عباس نیز به واسطه خوش خویی، تدین و تقید در میان مردم معروف بود. در چنین فضایی که به فضیلت و پارسایی معطّر بود، در سال 1345 ق. مطابق 1307 ش. کودکی دیده به جهان گشود که پدر نام اسماعیل را برایش برگزید.[1] چند بهار که از دوره رشد و شکوفایی این نهال نوپا سپری شد، ابری تیره آسمان این خانواده را دچار آشفتگی ساخت؛ زیرا فرسودگی بدنی و کسالت، سید عباس را در بستر مرض افکند و او با تحمل درد و رنج فراوان دارفانی را وداع گفت.[2] این حادثه روزهای سخت و پریشانی را برای سید اسماعیل به همراه داشت؛ زیرا چراغ زندگی پدرش، که روشنی بخش زندگی او بود به خاموشی گرایید و او در دنیایی از نگرانی و ناراحتی تنها ماند. بدین گونه این طفل، از همان ایام طراوت زندگی، با ناملایمات و مصائب، آشنایی یافت و فقدان پدری دلسوز و مهربان، او را آزرده و غمگین نمود؛ ولی حکمت الهی بر این تعلق گرفته بود که او در سایه عواطف مادر و نوازش های برادری خوش فکر، روزگار کودکی را بگذارند. تحمل سختی ها او را مقاوم ساخت و ارمغان چنین استقامتی این بود که از پس سپری شدن این دوره سخت، صبح صادق بردمید و خورشید سعادت طلوع نمود و زمینه هایی فراهم آمد که سید اسماعیل، مشتاق علم و معرفت گردید و با اشتیاق وافر برای کسب معارف و مکارم تلاش کرد. سید اسماعیل موسوی درباره این برهه از زندگی خویش می گوید:

دوران کودکی را در همان روستا (پری) گذراندم. پس از ارتحال پدرم در روستایی به نام «اورجک»، تحت سرپرستی یکی از برادرانم، سکنی گزیدم؛ اما پس از مدتی به روستای خود، پری، بازگشتم و تحت سرپرستی مادرم قرار گرفتم. مادرم اهل همین روستا و پدرم در اصل از بیجار (گرّوس) بود. من در خانواده ای مذهبی، مراحل تکامل را می پیمودم. پدرم که تا حدی، باسواد بود، کارگری می کرد و چرخ زندگی را به چرخش در می آورد ولی مادرم خانه دار بود و از فیض سواد، چندان بهره ای نداشت.[3]

پی نوشت ها:

[1] خبرگان ملت، دفتر اول، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ص 485.

[2] زندگی نامه خود نوشت آیةالله سید اسماعیل موسوی، روزنامه جمهوری اسلامی، ش 6831، ص 14.

[3] خبرگان ملت، دفتر اول، ص 487.

لینک کوتاه :