علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید اسماعیل موسوی زنجانی

فعالیت های علمی


تعداد بازدید : 82     تاریخ درج : 1390/10/06    

فعالیت های علمی آیةالله موسوی را می توان در محورهای ذیل مورد بررسی قرار داد:

1 - وی بیش از همه استادان، از محضر آیةالله محقق استفاده نمود و با حضور مداوم، مستمر و فعال، در جلسات درسی این مجتهد گرانمایه فقه و اصول او را تقریر و تمامی این تقریرات را تدوین و تنظیم نمود؛ اما متأسفانه اغلب این یادداشت های نفیس از بین رفته اند.[1]

2 - ایشان کتاب های شرح لمعه، مکاسب و مقداری از کفایةالاصول را در مدرسه فیضیه قم تدریس نموده است که این برنامه آموزشی توسط ایشان در حوزه علمیه زنجان استمرار یافت. آیةالله زین العابدین احمدی زنجانی می گوید:

ایشان شرح لمعه تدریس می کرد اما به دلیل کسالتی که بر ایشان عارض شد آن را تعطیل نمود.[2]

در زنجان آن عالم وارسته علاوه بر تدریس، اوضاع بیمه درمانی طلاّب و روحانیان را سامان داد و مدرسه علمیه امام صادق(ع) و نیز مدرسه علمیه خواهران را تأسیس نمود و بر امور آموزشی و تربیتی طلاب نظارت دقیق داشت. وی برای رسیدن به این منظور برنامه ریزی های اصولی را اساس کار خویش قرار داد. همچنین برای گسترش فرهنگ قرآنی و آشنا نمودن نسل جوان با زبان وحی در جهت احداث دارالقرآن تلاش و نظارت داشته اند.[3]

3 - از جمله کارهای علمی جمعی از علما، قبل از انقلاب اسلامی، کار مطالعه دسته جمعی درباره علوم قرآنی بود. اصل طرح و فهرست موضوعات را شهید آیةالله دکتر بهشتی آماده کرده بود و جلسات آن در مکتب امیرالمؤمنین(ع) تهران برگزار می گردید. اعضای این گروه عبارت بودند از آیات و حج اسلام: دکتر بهشتی، شهید مفتح، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، محمدرضا مهدوی کنی، امامی کاشانی و سید اسماعیل هاشمی. مطالعات خوبی در این زمینه انجام شد و توسط اعضا، فیش های تحقیقاتی تدوین گردید که این هم فکری ها و پژوهش های جمعی مستمر، برکات فراوانی داشت و در جلوگیری از انحرافات فکری و اعتقادی مؤثر بود.[4] در این جلسات تحقیقات یا به عبارتی هیأت علمی مؤسسه بزرگ تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع) تهران، دانشوران اشاره شده با استفاده از منابع اصیل اسلامی؛ به خصوص قرآن، نهج البلاغه و کتاب های روایی، به تحقیقات ارزنده و عمیقی دست زدند که با پیروزی انقلاب اسلامی، به سبب قبول مسؤولیت های حساس، تلاش مزبور ناتمام باقی ماند.[5] آیةالله موسوی زنجانی در این باره نوشته است:

زمانی که در تهران بودم و هنوز فعالیت های سیاسی اوج نگرفته بود، در کار تحقیقی که آیةالله بهشتی با عده ای انجام می دادند، شرکت داشتم ولکن با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این کار تعطیل شد. امید است آقایان توجه نمایند تا آن کار تداوم پیدا کند، تا بلکه به نتایج نهایی و مهمی برسد؛ زیرا کارهای اساسی، انجام شده و نزدیک به پنجاه یا شصت هزار فیش مربوط به این طرح موجود است که اگر دنبال نشود، همه زحمات آقایان علما از بین می رود.[6]

پی نوشت ها:

[1] خبرگان ملت، دفتر اول، ص 489.

[2] علما نامدار زنجان، ص 116.

[3] خبرگان ملت، ص 492.

[4] مجله حوزه، ش 73 - 74، ص 39.

[5] شهید مفتح تکبیر وحدت، از نگارنده، ص 73 و 74؛ علماء نامدار زنجان، ص 116.

[6] روزنامه جمهوری اسلامی، ش 6807، ص 3.

لینک کوتاه :