علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن چهاردهم  /  فضل الله زنجانی

در آثار دیگران


تعداد بازدید : 35     تاریخ درج : 1390/10/06    

تلاش های شیخ الاسلام در تحصیل علوم اسلامی و مجاهدتش در راه تبلیغ احکام الهی و پژوهش در میراث علمی گذشتگان سبب گردیده تا تراجم نگاران در مورد وی به داوری نشینند. برخی از این قضاوت ها بدین شرح است:

شیخ آقا بزرگ تهرانی در قسمت دست نوشته نقباء البشر فی القرن الرابع عشر شیخ الاسلام را چنین معرفی می کند:

«شیخ فاضل و صاحب تألیفات متنوعه در معقول، منقول، تاریخ و رجال».[1]

سید حسن صدر کاظمی در اجازه نامه ای که به ایشان داده چنین می نویسد:

«المولی الامام العلامة الشیخ فضل الله الزنجانی شیخ الاسلام ادام الله تعالی تأییده...»[2]

علامه سید محمود آلوسی از عالمان اهل تسنن در اجازه نامه میرزا فضل الله، ایشان را چنین خطاب می کند:

«حضرة العالم الفاضل و الکامل الواصل حضرة شیخ الاسلام و علم الاسلام الشیخ فضل الله الزنجانی...»[3]

علامه نسب شناس، آیةالله سید شهاب الدین مرعشی نجفی، در مورد او می گوید:

«العلامة المتبحر المتتبع المتضلع البحاثة الفرید الرجالی المتّکلم المورخ المحدث البارع الحکیم آیةالله...»[4]

پی نوشت ها:

[1] نقباء البشر، قسمت خطی، ص 24.

[2] علمای معاصرین، ص 226.

[3] همان، ص 226.

[4] الاجازةالکبیرة، سید شهاب الدین مرعشی نجفی، ص 127.

لینک کوتاه :