علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن دوم  /  عیسی بن سَرّی کرخی قمی

چگونگی شخصیّت


تعداد بازدید : 36     تاریخ درج : 1390/10/06    

بعد از اینکه دانستیم این راوی، در جرگه یارانِ پیشوایِ شیعیان قرار دارد لازم است جایگاه فضل و دانش او مورد بررسی قرار گیرد. یاران امامان علیهم السلام از منظر خصلت ها، رفتارها و حرکت در راه اهل بیت علیهم السلام تا آخرین لحظه عمر، گوناگون بودند؛ ولی هنگامی که شخصیّت عیسای قمی را در آیینه سخنانِ زندگینامه نویسان به نظاره می نشینیم، می نگریم که همگی، او را ستایش کرده اند.

باز هم به سخن نجاشی باز می گردیم که پیرامون منزلت این راوی می گوید:

عیسی بن سرّی از چهره های موجّه و برجستهتاریخ شیعی است.[1]

این سخن در گفتار تمام کسانی که در ساحتِ دانش رجال، فعّالیت و تلاش علمی دارند به نیکی بازتاب داشته است. علاّمه حلی و ابن داوود و صاحب وسائل الشیعه از همین دسته اند. فیلسوف، رجالی و محدّث پرآوازه شیعه در سده یازدهم هجری قمری میرداماد در اثر نفیس خود، در شأن این محدث چنین نگاشته است:

عیسی بن سرّی بی تردید، چهره و شخصیّت موجّه شیعه است که هیچ گونه نقطه تاریک و منفی در زندگی و رفتار او وجود ندارد؛ بلکه از بزرگان اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام است.[2]

پی نوشت ها:

[1] رجال طوسی، ص 257.

[2] حاشیه میرداماد بر رجال کشّی، ج 2، ص 722.

لینک کوتاه :