علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن چهاردهم  /  عباسعلی محقق خراسانی

ویژگیهای اخلاقی


تعداد بازدید : 105     تاریخ درج : 1390/10/06    

شجاعت

ایشان از شجاعت بالایی برخودار بود و در جریان مسجد گوهرشاد نسبت به دیگر واعظان سخنرانی های تندتری ایراد نمود و سیاست ترویج استفاده از کلاه شاپو را مورد انتقاد قرار داد.[1]

در جریان محکمه نیز بارها می گفت: من از اعدام هیچ باکی ندارم و وقتی نماینده دادستانی کلّ ارتش برای متهمان تقاضای اعدام کرد محقق یک مرتبه بلند شد و گفت: فاتحه و منظورش این بود که ما از مرگ ترسی نداریم. وی می گفت: اگر حکم اعدام مرا صادر کنید هیچ گونه تأثری ندارم. ما برای کشته شدن آماده هستیم و بالاتر ازکشته شدن هم چیزی نیست.

باز در جریان محکمه آخر به دنبال کشته شدن سرهنگ خلعتبری و جریان خواب، اسداللهی - وکیل دادگستری - بسیار ترسیده بود؛ ولی محقق ایشان را دلداری داد و به شوخی گفت، آقا! ترس ندارد نتیجه اش بالأخره تیرباران است.[2]

تقوا

مرحوم محقق از واعظانی بود که به تقوا شهرت داشت و در انجام وظایف دینی اصرار می ورزید. حتی نقل می کنند وی پایبند به مستحبّات هم بوده است.[3]

جریان مسجد گوهرشاد هم بارها می گفت: من این سخنرانی ها را برای خدا انجام دادم و یک قدمی برای او برداشتم نه غیر او.[4]

نیز وی از غیرت دینی برخوردار بود که اعتراض به شاه و شرکت در جمع متحصّنان مسجد خود بهترین دلیل این مدّعاست.

نفوذ کلام

کلام محقق از نفوذ بالایی برخوردار و سخنانش در مردم بسیار تأثیر می کرد. زمانی که در جریان مسجد گوهرشاد بر ضد یک شکل شدن لباس ها سخنرانی کرد. بسیاری از مردم کلاه های فرنگی را پاره پاره نمودند.[5] شاید به خاطر نفوذ کلام وی بود که او را برای سخنرانی به مسجد آوردند.

پی نوشت ها:

[1] حدیقةالرضویة، ص 270.

[2] قیام گوهرشاد، ص 186.

[3] واقعه گوهرشاد به روایت دیگر، ص 60.

[4] قیام گوهرشاد، ص 186.

[5] حدیقةالرضویة، ص 270.

لینک کوتاه :