علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن سوم  /  احمد بن حسین بن سعید اهوازی

دانش آموختگان


تعداد بازدید : 27     تاریخ درج : 1390/10/06    

این محدّث گرانقدر، پس از اینکه مقطعی از عمرش را در راه یادگیری و ضبط و ثبت روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام سپری کرد، آموخته های خود را در اختیار علاقه مندان علم حدیث قرار داد.

بدین سبب بود که گروهی از صاحبان استعداد در حوزه حدیث شناسی، به گِردش شتافتند و او نیز در این راه روشن گام نهاد، و ذخیره های گرانسنگ دانش خود را در اختیار حدیث طلبان قرار داد. گروهی از شاگردان وی عبارتند از:

محمد بن حسن صفّار

محمد بن احمد بن یحیی

سعد به عبدالله قمی

محمد بن یحیی عطّار قمی

محمد بن یزید نخعی

در بین این شاگردان، بیشترین روایت را محمد بن حسن صفّار از احمد نقل کرده است.[1]

پی نوشت:

[1] الجامع فی الرجال، ص 106.

لینک کوتاه :