علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  غلامرضا عرفانیان یزدی

اجازات و سوابق اجرایی


تعداد بازدید : 37     تاریخ درج : 1390/10/06    

آیةالله عرفانیان از استادان متعددی در روایت، تدریس و تأیید رتبه علمی اجازه دریافت نموده است که می توان به آنها چنین اشاره کرد.

1. اجازه روایی، تدریس و تأیید رتبه علمی از آیةالله شیخ محمدرضا مظفّر

2. دو اجازه روایی و تدریس از آیةالله خویی.

3. اجازه روایی از آیةالله گلپایگانی.

4. اجازه روایی از آیةالله مرعشی نجفی.

5. تایید مقام علمی از طرف آیةالله سید عبدالاعلی الموسوی السبزواری

6. اجازه امور حسبیه از آیةالله سید محمدتقی بحرالعلوم.

7. اجازه روایی و تایید علمی از شهید سعید آیةالله سید محمدباقر صدر.

8. اجازه روایی از آیةالله آقا بزرگ تهرانی.

سوابق اجرایی

عالم فرهیخته، آیةالله عرفانیان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اجرایی فعالیت داشته اند که عبارت است از:

1. استاد در حوزه های علمیه نجف اشرف و قم.

2. عضو هیئت امناء دفتر حضرت امام خمینی قدس سره در نجف اشرف.

3. ممتحن از سوی دفتر حضرت امام خمینی قدس سره در نجف اشرف.

4. عضو برجسته گروه تحقیق معجم الرجال الحدیث زیر نظر مرحوم آیةالله خویی.

5. قاضی دادگاه انقلاب اسلامی (خانواده) تهران.

6. پاسخ گویی به مسائل و سئوالات شرعیه دفتر مقام معظم رهبری در قم.

7. تبلیغ در مناطق مختلف.

لینک کوتاه :