علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  غلامرضا عرفانیان یزدی

آثار و تالیفات


تعداد بازدید : 68     تاریخ درج : 1390/10/06    

یکی از آثار عملی تحصیل علم وجود تالیفات علمی است که انسان عالم پس از تحمل سختی های بسیار در آموختن، به آن می پردازد و از بهره علمی خود، دیگران را نیز بهره مند می سازد. مرحوم عرفانیان دارای 25 اثر اعم از تألیف، تحقیق و تخریج[1] که عبارتند از:

الف) اصولی

1) الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید، چاپ نجف اشرف.

ایشان مدت یک دوره و نیم در درس خارج عروه آیةالله خویی شرک جُست و در سایه همین حضور این کتاب را تألیف نمود. البته در واقع این بدان معناست که آیةالله عرفانیان ضمن حضور در درس خارج، خود نیز صاحب نظر بوده و از وقت به بهترین وجه استفاده نموده است.

2) ابحاث فی اصول الفقه، مخطوط

3) تتمیم اصول الفقه مظفّر (اصالة البرائة، اصالة الاشتغال، اصالة التخییر)

ب) اخلاقی

کتال الزهد (تحقیق و تخریج)، قم، تهران، حسین بن سعید اهوازی

ت) تراجم

تعریب زندگی مرحوم آقای حاج آقا حسین بروجردی قدس سره، چاپ کربلا.

ث) رجالی

1) الثقات فی اسانید کامل الزیارات، چاپ نجف اشرف.

2) الحلقة الاولی من مشایخ الثقات، چاپ نجف اشرف، قم.

3) وثاقة علی بن ابی حمزه بطائنی و فرزندش حسن، چاپ قم.

4) تعلیقات علی بعض الاقوال من معجم الرّجال (آیةالله خویی)، خطی.

5) تعلیقات بر دوره قاموس الرّجال (علامه تستری)، خطی.

6) مشایخ نجاشی؛ ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و ابن ابی نصر بزنطی.

استاد عرفانیان در خاطرات خود می گوید: برای شهید محمدباقر صدر، عبارتی از کتاب عدةالاصول شیخ طوسی را خواندم و وقتی نظر خودم را گفتم. ایشان پسندید و به دنبال همین جریان، قرار شد من مشایخ سه نفر از آن افراد را که در کتاب، نام برده شده؛ یعنی محمد بن ابی عمیر، صفوان و بزنطی را از کتب حدیث استخراج کنم که این کار انجام شد و به ایشان ارائه نمودم. شهید سعید میرصدر، همواره مرا تشویق می کردند تا اینکه با پیشنهاد چاپ آن هم موافقت نمودند و مبلغ هشتاد دینار نیز کمک مالی کردند تا بتوانم آن را چاپ کنم. پانصد جلد برای نجف و حوزه های دیگر و پانصد جلد هم برای ایران ارسال کردم.

7) جزوه رجالیّه فی من له کتاب الرجال قبل الشیخ الطوسی، خطی.

8) مشایخ احمد بن محمد بن خالد البرقی و الحسن بن محمد بن سماعه و علی بن الحسن الطاطری و غیرهم در ضمن حلقه ثانیه مشایخ الثقات - مطبوع در دو جزء.

ج) فقهی

1) صلاةاللیل، چاپ نجف اشرف، قم، بیروت.

2) تعلیقات بر اجزای ده گانه شرح لمعه، خطی.

3) المغانم الحسنی، شرح مزجی (ترکیبی) علی العروةالوثقی، مشتمل ابحاثی در غسل های ششگانه، خطی.

4) التعالیق علی کتاب توضییح المفاد (شرح علی السداد لمؤلفة الشیخ حسین آل عصفور)، مطبوع.

5) رسالة فی اللباس المشکوک فیه (العین المسکوکة فی حکم الالبسة المشکوکة)، خطی.

6) وضوء در پرتو قرآن و سنّت، قم.

7) الوضو و السجود فی الکتاب و السنة، قم.

ح) دیگر آثار

1) فضائل الشهر ثلاثة التحقیق و تخریج، نجف اشرف، قم.

2) قصص الانبیاء، قطب الدین راوندی. تحقیق، تصحیح و تخریج، مشهد، قم.

3) فهرست مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی، جلد 12.

پی نوشت:

[1] پیش از این ارجاع احادیث و آیات و مطالب نقل شده از کتابها و شخصیت های مطرح در اثر نگاشته شده به منابع اصلی آنها را تخریج می گفتند.

لینک کوتاه :