علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن چهاردهم  /  نورالله نجفی اصفهانی

خنثی كردن تبلیغات ضد اسلامی

تعداد بازدید : 75     تاریخ درج : 1392/10/03    

حاج آقا نورالله، علاوه بر فعالیت های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فعالیت های فرهنگی متعددی نیز انجام داد. در ۱۳۲۰ ق، او به منظور خنثی كردن تبلیغات ضد اسلامی یكی از كشیش های اروپایی، جلسات بحث آزادی را در اصفهان دایر كرد كه در آن علمای مسیحی و مسلمان، در محیطی كاملاً صلح آمیز به طرح، نقد و رد آرای یكدیگر می پرداختند كه این به «انجمن صفاخانه» معروف شد. یكی از طلاب، این مناظرات را یادداشت و در مجله ای به نام الاسلام چاپ و منتشر می كرد كه خوانندگان فراوانی در ایران، عراق، عثمانی و هند داشت. همچنین با تشویق و حمایت های معنوی و مادی او، روزنامه هایی چون اصفهان، جهاد اكبر، الجناب و انجمن اصفهان را به منظور رشد آگاهی های سیاسی مردم انتشار یافت.

برخی دیدگاه ها

وی با وجود آن كه همه فعالیت هایش حول استقلال كشور و منافع ملی بود، از پراكندگی مسلمانان و دولت های اسلامی در رنج بود و به اتحاد مسلمانان در برابر استعمارگران اروپایی باور داشت، اما این امر موجب نمی گردید تا مداخلات و تجاوزات نیروهای عثمانی را در كشور نادیده بگیرد، بلكه از سهل انگاری دولت در آن زمینه به شدت انتقاد نمود و آشكارا به نیروهای عثمانی هشدار داد.

حاج آقا نورالله، علت اصلی عقب ماندگی كشور را، فقر و محرومیت اقتصادی و فقدان استقلال اقتصادی می دانست و در كتاب مقیم و مسافر خود كه در ۱۳۲۷ ق به رشته تحریر درآورد، به شرح و بسط این مطلب پرداخت، از جمله نوشت: «باید اسباب كسب و تجارت داخله را فراهم آورد كه از اول صادرات مملكت به قدر واردات باشد»، «اشخاص نروند پول های خودشان را به بانك های خارجی از قرار (ربح) صدی پنج بگذارند و در داخله پول نابود شود. باید طوری اطمینان داد كه رعای به دولت قرض بدهند.» «یكی از صنعت های قدیمه ایران نساجی است. اگر كارخانه ریسمان و نساجی داشتیم، قهراً رفع حاجت و مزید ثروت و ترقی مملكت می شد و هم فلاحت كه در واقع معدن معتبر ایران است و با این استعداد آب و خاك، اگر از روی قانون علمی، استخراج این معدن (می)شد، اسباب هزارگونه ثروت می بود.»

حاج آقا نورالله عالمی شجاع، اجتماعی، مدیر، مدبر و واقع نگر بود و با وجود اشتغال فراوان به امور سیاسی و اجتماعی از تدریس و تألیف غافل نبود. از آثار اوست: خصال الشیعه، تفسیر قرآن، مكالمات مقیم و مسافر؛ فوائد مشروطه، تفریظ بر كتاب حقایق الحق للقائم بالحق.

لینک کوتاه :