علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  محسن اراکی

فعالیت های فرهنگی و سیاسی در استان خوزستان

تعداد بازدید : 108     تاریخ درج : 1393/08/27    

پس از پیروزی انقلاب جهت فعّالیت های فرهنگی از سوی دفتر حضرت امام رحمه الله علیه به اهواز و سپس خرّمشهر و آبادان اعزام شد و از آن تاریخ فعّالیت های فرهنگی گسترده ای در خوزستان و به ویژه خرّمشهر آغاز نمود.

در سال ۱۳۵۸ش. در خرّمشهر نخستین حوزه علمیه را به نام «مرکز الدراسات الإسلامیه» تأسیس نمود و نیز مرکز فرهنگی «التوعیه الإسلامیه» جهت ترویج فرهنگ اسلامی در شهر و روستاهای اطراف پایه گذاری کرد و فعّالیت فرهنگی گسترده ای را در آن منطقه به راه انداخت.

در آغاز سال ۱۳۵۹ش. از سوی مرحوم شهید بهشتی و قدّوسی رضوان الله علیهما به عنوان حاکم شرع آبادان و خرّمشهر منصوب شد و در کنار فعّالیت های فرهنگی به فعّالیت قضایی در این دو شهر پرداخت.

لینک کوتاه :