علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  محسن اراکی

ورود به مجلس خبرگان رهبری

تعداد بازدید : 80     تاریخ درج : 1393/08/27    

معظّم له، در سال ۱۳۶۹ش. از سوی مردم شریف خوزستان به دوره دوّم مجلس خبرگان رهبری راه یافت و مجدّداً در سال ۱۳۷۷ش. به نمایندگی از این استان در مجلس خبرگان برگزیده شد و به عضویت کمسیون تحقیق، در این مجلس، درآمد.

لینک کوتاه :