علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید عباس خاتم یزدی

اساتید

تعداد بازدید : 49     تاریخ درج : 1393/08/28    

آیه الله خاتم یزدی در عمر شریف خود از محضر استادان فراوانی بهره برد. از جمله در مقدمات از مرحوم حاج شیخ حیدر علی كوچه بیوكی، حاج شیخ عبدالحسین عرب عجم و حاج سید حسن بنادكی بهره برد. ایشان بخشی از قوانین را نزد مرحوم آیه الله شیخ محمود فرساد فرا گرفت و بخشی را نزد شیخ جلال علومی. از دیگر استادان ایشان مرحوم سید محمد كازرونی بود كه از مجتهدان مسلم یزد به شمار می آمد. مرحوم خاتم، تفسیر را نزد شیخ غلامرضا فقیه خراسانی آموخت و بخشی از منظومه را نزد مرحوم حاج شیخ جلال آیه اللهی فرا گرفت.

با ورود به قم به مدرسه حجتیه آمد و بخش بیع مكاسب را نزد آیه الله مرتضی حائری آموخت و تا پایان خیارات مكاسب از محضر ایشان بهره برد. برای خواندن رسائل نیز نزد مرحوم سید حسن سریزدی رفت. با اتمام رسائل، به درس مرحوم شیخ عبدالجواد اصفهانی رفت و كفایه الاصول را از ابتدا تا انتها، نزد ایشان فرا گرفت. برای خواندن درس خارج، به محضر علمای بسیاری شرفیاب شد؛ اما پس از مدتی منحصراً در درس خارج اصول حضرت امام خمینی(ره) و درس خارج فقه آیه الله بروجردی شركت نمود. وی همچنین مراتب عالیه كلام و فلسفه را نزد استاد علامه طباطبائی و شهید مطهری فرا گرفت.

با عزیمت به نجف اشرف، در دروس عالمان آن دیار نیز حضور پیدا كرد و پس از مدتی منحصراً در درس مرحوم آیه الله خویی حضور یافت و حتی آن را پس از استماع، در مسجد «خضرا» برای تعدادی از طلاب تقریر می كرد. با آمدن امام خمینی (ره) به نجف، در درس ایشان نیز حضور مستمر داشت. امام(ره) با ورود به نجف، درس خارج فقه، مبحث بیع را آغاز كردند.مرحوم آیه الله خاتم یزدی، خود درباره درس امام(ره) می گوید: «حضرت امام(ره) ... روحیه شاگرد پروری بالایی داشت و معمولاً به شاگردان كه اشكالی در ذهن داشتند، به ویژه افرادی كه اشكالات پخته و حساب شده ای را مطرح می كردند، مجال سخن گفتن می داد و بعد به تناسب، پاسخ وی را می داد و اگر جواب اشكال آسان نبود و نیاز به فكر و تأمل بیشتری داشت، پاسخ اشكال را به روز بعد موكول می كرد. یادم می آید كه یك بار بنده اشكالی را مطرح كردم كه ظاهراً جوابش به تعمق نیاز داشت، به همین جهت ایشان، آن روز جوابی به من نداد و از منبر پایین آمد؛ اما فردای آن روز، اشكال مرا همراه با جواب مطرح نمود»

لینک کوتاه :