علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  محمد محمدی نیك

ممنوعیت منبر توسط ساواك

تعداد بازدید : 37     تاریخ درج : 1393/08/28    

وی در سال 1356 به دلیل سخنرانی علیه رژیم شاه در حسینیه اصفهانی های آبادان توسط ساواك ممنوع المنبر شد، در گزارش مورّخ 27 / 9 / 1356 ساواك چنین آمده است: «یاد شده بمناسبت ماه محرم سخنانی پیرامون رهبری در اسلام» ایراد نمود، یاد شده در دنباله سخنرانی شب قبل خود افزود طبق روایات(صحیحه) قبل از ظهور امام زمان باید در این سرزمین حكومت اسلامی برقرار گردد كه برای امام زمان سرباز فداكار تربیت نماید».

وی به دلیل سخنرانی علیه رژیم در نهاوند، آبادان، مشهد، هرمزگان و زابل مورد تعقیب ساواك بود و تظاهرات مردم هرمزگان و زابل در رابطه با قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم پس از سخنرانی های ایشان صورت گرفت.

لینک کوتاه :