علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  قربانعلی (حسینعلی) دری نجف آبادی

مبارزات سیاسی


تعداد بازدید : 90     تاریخ درج : 1393/09/01    

اشتغالات علمی، تحصیل، تدریس و تبلیغ در عصر ستم شاهی، باعث کناره گیری اینجانب از فعالیت های سیاسی نشد، بلکه پس از رحلت مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی جزء اولین پیروان و مقلدان حضرت امام خمینی درآمده و در جهت ترویج و تبلیغ افکار نورانی و انقلابی آن بزرگوار همچون دیگر یاران ایشان در صحنه حوزه و جامعه حضوری فعال داشته و به علت فعالیت های سیاسی و افشاگری و روشن گری چندین بار به وسیله شهربانی احضار و تحت تعقیب قرار گرفته ام. در دوران انقلاب اسلامی نیز با سخنرانی در شهرهای مختلف از جمله قم، کاشان، قمصر، نجف آباد، اصفهان، خمینی شهر، تهران، اهواز، بندر عباس، ماهشهر، بندر امام، رامهرمز، بابل و دیگر مناطق مردم را به فعالیت علیه نظام ستم شاهی و مبارزه با آمریکا و اسرائیل تهییج و تحریک نموده که از جمله می توان به سخنرانی های محرم سال هزارو سیصدو پنجاه و هفت شمسی در نجف آباد و خمینی شهر که منجر به سرنگونی مجسمه شاه گردید اشاره کرد. در دوران انقلاب به سبب تحت تعقیب بودن، عازم خوزستان گردیده و در آن استان به فعالیت های خود ادامه دادم.

در زمان ورود حضرت امام در سال هزارو سیصدو پنجاه و هفت شمسی، از اعضای ویژه ستاد حفاظت از امام بودم و پس از چند روز خدمت در روابط عمومی ستاد مدرسه رفاه، با تأیید حضرت امام جهت پیگیری مسائل انقلاب، عازم بندعباس شدم.

دیدار از زندانیان و تبعیدیان نیز یکی دیگر از کارهایی بوده که در حد توان انجام وظیفه نموده ام، اکنون نیز تمام توان خود را مصروف فعالیت های تبلیغی در استان مرکزی می نمایم.

لینک کوتاه :