علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید موسی شبیری زنجانی

آثار علمی


تعداد بازدید : 235     تاریخ درج : 1393/09/01    

ایشان در ایام تحصیلی، برای تدریس، اوقات معینی را صرف مطالعه منابع و متون اصلی می کند. در اوقات فراغت کتابهای عادی تاریخی، اجتماعی رجالی و حدیثی را به دقت مطالعه می کند و گاهی به مقابله یا تصحیح برخی نسخ خطی حدیثی با دیگر نسخ خطی حدیثی با دیگر نسخ یا تهیه فیش و تنظیم یادداشتهای گردآوری شده و یا ثبت آنها می پردازد. کمتر کتاب یا نوشته ای یافت می شود که ایشان مطالعه کرده باشد و در حاشیه آن توضیح یا یادداشتی نگاشته نباشد. به طور معمول در حاشیه کتابهای تاریخی و اجتماعی تذکرات مفید، اشتباهات، تحریفات و تفسیر عبارات دشوار را می نگارد. در بررسی و مطالعه کتابهای حدیثی و رجالی بیشتر به اسناد و احوال روایان می پردازد و حواشی ارزشمند ایشان بر این نوع کتابها پر از فواید علمی است که نظر هر پژوهشگری را به خود جلب می کند. از ایشان یادداشتها و نوشته های فراوانی موجود است که حاصل بیش از شصت سال تحصیل، تدریس و تحقیق می باشد که به برخی از آنها اشاره می شود.

الف) آثار فقهی و اصولی:

1 - تحریرالجواهر و فتاوی الجواهر کتاب الحج.

2 - شرح بر مبحث حج کتاب العروه الوثقی.

3 - تعلیقه بر متن و سند مباحث حج و کتاب جامع احادیث الشیعه.

4 - تقریرات مباحث: حج، اجاره، خمس، و نکاح به صورت جزوه.

5 - تقریرات پراکنده از دروس خارج فقه و اصول اساتید.

6 - تقریرات مباحث تعادل و تراجیح، قاعده فراغ و تجاوز.

7 - مناسک حج به زبانهای فارسی و عربی، چ اول، 1379 ش.

8 - مختصر مناسک (مناسک زائر)، چ اول، 1377 ش.

9 - رساله توضیح مسائل، چ اول، 1375 ش.

ب) آثار حدیثی و رجالی:

10 - تعلیقه (پیرامون اسناد) بر اکثر کتاب حدیثی و مصادر.

11 - تعلیقه بر رجال شیخ طوسی، رجال نجاشی.

12 - تصحیح کتاب رجال نجاشی، چ انتشارات اسلامی وابسته جامعه مدرسین.

13 - دروس درایه و قواعد عامه علم رجال.

14 - فهارس رجالی بر اسناد اکثر کتب حدیثی (جز کتب اربعه) با دو روش تربیت الاسانید و اعلام الاسانید و تعیین راوی و مروی عنه.

15 - اسناد اصحاب اجماع با تعیین راوی و مروی عنه.

ج) مقالات و...

1 - حاشیه رساله عدیمه النظیر فی احوال ابی بصیر، چاپ شده در میراث حدیث الشیعه، ج 3، ص 447، انتشارات دارالحدیث قم.

2 - تعلیقه بر رساله فی ان الوتر ثلاث رکعات تالیف آیه اله سید مهدی روحانی، چاپ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.

3 - مقاله پیرامون مولف کتاب تبصره العوام، چ مکتب اسلام، ش 8، 9، 10، سال اول، 1337 ش.

4 - مقاله پیرامون فهرست شیخ منتخب الدین، یادنامه علامه امینی، ص 33.

5 - ابعاد شخصیت شیخ انصاری، مصاحبه، چ کنگره شیخ انصاری، 1373 ش.

6 - گفتاری پیرامون شخصیت علامه شیخ محمد تقی شوشتری، مجله کیهان فرهنگی، س 1364، ش 1، ص 12.

7 - خاندانی بزرگ درباره شخصیت علمی امام موسی صدر تاریخ فرهنگ معاصر، ش 5، ص 109.

8 - ابوالعباس نجاشی و عصر وی، مجله نور علم، س اول، ش 11 و 12.[1]

پی نوشت:

 

[1] جزوه نگاهی به زندگی فقیه محقق حضرت آیه اله حاج سید موسی شبیری زنجانی موجود در دفتر معظم له، و یادداشتهای حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید جواد شبیری زنجانی.

لینک کوتاه :