علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید حسن طاهری خرم آبادی

اساتید و دوستان


تعداد بازدید : 94     تاریخ درج : 1393/09/01    

حضرت آیت الله طاهری خرم آبادی در دوره تحصیل خود از محضر استادان و عالمان برجسته ای کسب فیض نمود که حوزه های علمیه خاطره مبارزات و مجاهدت های آنان را هرگز از خاطر نمی زداید.

وی با ورود به قم، حاشیه ملاعبدالله را نزد آقای هاشمی رفسنجانی فرا گرفت.

برای تحصیل معالم الاصول و مطول به نزد آقای شب زنده دار رفت و لمعه را نزد مرحوم حاج آقا حسین جزایری از فضلای خرم آباد، آقایان باقری کنی و ستوده خواند و رسائل شیخ انصاری را نزد آقایان مکارم شیرازی، شب زنده دار، مشکینی و سبحانی فرا گرفت و برای آموختن مکاسب محرمه با آقای حاج سید علی محقق داماد به مباحثه پرداخت کتاب بیع را نیز نزد آیت الله خزعلی فرا گرفت.

کفایه الاصول را نیز در محضر مرحوم شیخ عبدالجواد اصفهانی(جبل عاملی) و مرحوم سلطانی(طباطبایی) آموخت.

برای تحصیل درس خارج، به درس مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم امام خمینی رفت.

ایشان درباره ویژگی علمی امام رحمت الله علیه می فرماید: «بحث ایشان، شاگرد پرور بود و فکر را به کار می انداخت. تنها نقل عبارت دیگران نبود. درس ایشان تفاوت زیادی داشت با کل درس هایی که ما تا آن موقع در حوزه دیده بودیم. الان هم معتقدم که نوشته های فقهی و اصولی ایشان قابل طرح و استفاده و درخور دقت است. البته نمی خواهم بگویم که نظری فوق نظرات ایشان نیست. شاگردان ایشان همان موقع به نظرات ایشان اشکال می گرفتند و خود ایشان هم مشوّق بود؛ اما نظرات ایشان در همه ابعاد به قدری عمیق و دقیق است که همیشه قابل طرح و بحث خواهد بود. از نظر علمی می توان گفت که حضرت امام در ابعاد مختلف فقهی، اصولی، فلسفی و عرفانی در عصر خویش فقیه و اندیشمندی استثنایی بود. حضرت امام از یک نبوغ و استعداد بالایی برخوردار بود. بدون هیچ گونه مبالغه ای می توانم بگویم بعد از معصومین علیهم السلام حضرت امام یک انسان استثنایی بود».

آیت الله طاهری خرم آبادی، پس از تبعید امام، در درس آقایان گلپایگانی، شیخ مرتضی حائری و داماد شرکت نمود و از محضر مرحوم حاج آقا حسن فرید اراکی بهره های فراوان برد.

در بخش فلسفه نیز، ایشان منظومه ملاهادی سبزواری را نزد مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی و آیت الله امینی آموخت.

اشارات و الهیات شفا را نزد آیت الله جوادی آملی و مقداری از اسفار را نزد مرحوم علامه طباطبایی فرا گرفت. بخشی از اسفار را نیز در محضر آیت الله شهید مطهری خواند.

ایشان در دوره سطح با آقایان سید احمد مرعشی، سید علی محقق، عمید زنجانی به مباحثه می پرداخته است و از هم مباحثه ای های دوره تحصیل درس خارج، از آقایان مؤمن، حسینی کاشانی، ربانی املشی و حاج حسن تهرانی نام می برد.

لینک کوتاه :