علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  محمد جواد فاضل لنکرانی

تحصیلات حوزوی


تعداد بازدید : 30     تاریخ درج : 1393/09/01    

آیت االله محمد جواد فاضل لنکرانی دروس حوزوی را زمانی آغاز نمود که غالب دروس رسمی حوزه به دلیل حرکت نهضت اسلامی ملّت ایران تعطیل بود. از این رو ایشان با همّت و جدّیت فراوان توانست با شرکت در درس های خصوصی اساتید حوزه، در مدّت کوتاهی دروس سطح را به پایان رسانده، و در سال 1361 (ه.ش) به دروس خارج فقه و اصول راه یابد.

اساتید

ایشان در دوران تحصیل خود از محضر اساتید و عالمان بسیاری استفاده نمود:

1. دروس مقدماتی، تفسیر، فقه و اصول

دروس دوره ی ادبیات را نزد استاد بیگدلی گذراند. در رسائل و کفایه از درس آیت االله سید رسول موسوی تهرانی و آیت الله اعتمادی استفاده نمود. کتاب مکاسب را نیز به صورت خصوصی از آیت الله پایانی فرا گرفت و برای درس تفسیر خدمت مرحوم آیت الله حاج شیخ حسین شب زنده دار و نیز آیت الله جوادی آملی حاضر گشت.

2. دروس خارج فقه و اصول

ایشان با پایان یافتن دروه ی سطح، برای بحث های تخصّصی و اجتهادی در دروس والد مکرّم خود شرکت کرد و حدود 15 سال از محضر ایشان بهره فراوان برد. وی حدود هفت سال نیز از محضر مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی(مدّظلّه العالی) استفاده نمود. هم چنین چندین سال از دروس فقه حضرت آیت الله سید کاظم حائری بهره برد.

3. سایر دروس (هیئت، فلسفه و عرفان)

در بخش دروس عقلی نیز؛ مباحث اسفار، اشارات و مباحث تفسیری را نزد اساتید برجسته ای چون آیت الله حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی گذرانده و از محضر این اساتید بهره ی فراوان برد. ایشان همچنین در دروس علم هیئت از محضر آیت الله حسن زاده استفاده نمود.

لینک کوتاه :