علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  میرزا عبدالله مسلم ملکوتی

استادان و دوستان

تعداد بازدید : 74     تاریخ درج : 1393/09/01    

دوران تحصیل آیت الله ملکوتی، در محضر بزرگانی سپری شده است که نام هر کدام، همچون ستاره ای در آسمان تشیع می درخشد.

ایشان در تبریز، دروس سطح را نزد مرحوم آیت الله میرزا فتاح شهیدی، مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمداری، مرحوم آیت الله میرزا محمود دوزدوزانی و مرحوم آیت الله سید مهدی انگجی آموخت. با ورود به قم، در درس خارج فقه و اصول آقایان مرحوم حاج میرزا محمد فیض قمی و سید محمد حجت شرکت نمود. با ورود آیت الله بروجردی به قم از درس ایشان نیز بهره برد و در علوم عقلی به درس حضرت امام خمینی(ره) رفت. ایشان از امام(ره) به دقت، جدیت و همت بلند معظم له یاد می کند و از سجایای اخلاقی ایشان، حضور دائمی در نماز جماعت را بر می شمرد. همچنین ایشان در علوم عقلی از میرزا مهدی مازندرانی، شیخ ابوالقاسم اصفهانی، میرزا مهدی آشتیانی و علامه طباطبایی نیز بهره برده است.

در مشهد نیز به درس فلسفه شیخ سیف الله ایسی میانجی و هیأت و ریاضیات شیخ محمد رضا کرباسی رفت و نیز از محضر آیت الله میرزا مهدی اصفهانی بهره های فراوان برد.

استادان ایشان در نجف، میرزا عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی و شیخ حسین حلی بودند که در درس های خارج فقه آنان شرکت می نموده است و نیز در درس خارج فقه و اصول آیت الله ابوالقاسم خویی حضور مداوم داشته است.

ایشان از دوستان دوره طلبگی خود به شیخ اسدالله اصفهانی و آقا سعید اشراقی اشاره می کند که هماره با آنها به مباحثه دروس فرا گرفته شده، می پرداخته است.

لینک کوتاه :