علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  ناصر مکارم شیرازی

تحصیل علم و دانش

تعداد بازدید : 53     تاریخ درج : 1393/09/01    

نبوغ و استعداد حضرت آیة الله العظمی مكارم شیرازی از دوران كودكی شكوفا بود. روایتی كه خود استاد از دوران كودكیش دارد چنین است: »دورترین خاطره ای كه از دوران طفولیت به نظر دارم مربوط به زمانی است كه بیماری مختصری داشتم و در گهواره خوابیده بودم، حادثه از این قرار بود كه فصل تابستان بود و گاهواره من در گوشه حیاط خانه قرار داشت؛ در وسط حیاط، حوض آبی بود كه می بایست از آب چاه، پر شود ولی چون حوض، نجس شده بود با آب چاه كه از دلو به آن می ریختند پاك نمی شد، برای حلّ مشكل، در شیراز چنین معمول بود كه قسمت عمده حوض را با آب دستی پر می كردند سپس ظرف بزرگ چرمی به نام «كر»- كه واقعاً به مقدار كر بود را پر از آب می كردند و روی آن حوض، خالی می كردند تا با آبِ حوض مخلوط شود و همه پاك گردد(البتّه این توضیحات را من الآن می فهمم و در آن وقت به صورت كم رنگی می فهمیدم) بالاخره ظرف كر را پر از آب كردند و روی حوض ریختند، حوض پر شد و آب از حوض بیرون ریخت و از زیر گهواره من هم گذشت و من همه این كارها را می دیدم و اجمالاً می فهمیدم و چنان به خاطرم مانده كه گویی دیروز این امر اتّفاق افتاده است!«. این جریان كه یادآور قصّه های افسانه ای و یا غیر افسانه ای مربوط به نبوغ افرادی مثل بوعلی است، به روشنی دلیل بر وجود یك هوشمندی فوق العاده در استاد بود.

لینک کوتاه :