علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  ناصر مکارم شیرازی

نخستین تبعیدگاه، چابهار

تعداد بازدید : 71     تاریخ درج : 1393/09/01    

با این كه در نقاط دیگر برف می بارید و بهمن ماه بود در چابهار از كولر استفاده می كردند! امّا بومی ها كه اكثرشان بلوچ هستند می گفتند هوا سرد شده! گرما موقعیاست كه از سرانگشتان انسان قطره قطره عرق می چكد! و مغز سر را به جوش می آورد، هوا شرجی می شود و لباس ها خیس و از برگ درختان در هوای بدون ابر، مانند باران، آب فرو می ریزد!

در گوشه و كنار و حتّی در داخل این «شهر كوچك مرزی» زاغه ها و آلونك هایی به چشم می خورد كه نه برق داشت و نه آب، و نمی دانم با این حال در تابستان چه می كردند؟ امّا همان روزها در جراید عصر تهران، كه بر اثر بُعد راه، گاهی پس از یك هفته! به دست ما می رسید، خواندم: بنا هست در كنار بندر چابهار یك پایگاه عظیم دریایی بسازند و با آن، مجموعه پایگاه های سه گانه «هوایی» و «زمینی» و «دریایی» تكمیل گردد. هزینه آن چهار میلیارد بود، هر چه بود مشهور در میان مردم محل چنین بود كه پایگاه در كنترات آمریكایی هاست و حتّی شرط كرده اند مجبور به استخدام یك كارگر ایرانی نباشند!

امّا معلوم نبود این پایگاه عظیم، با آن هزینه سرسام آور، برای چه ساخته می شد؟ و در برابر كدام دشمن سرسخت و عظیم بود؟ آن هم در منطقه ای كه آب آشامیدنی نداشت و آب لوله كشی آن به قدری شور بود كه به هنگام شست شوی صورت، چشم را آزار می داد!

در تمام این شهر در آن روز، یك داروخانه موجود نبود، و تنها حمّام شهر بر اثر عدم پرداخت آب بها تعطیل شده بود! افرادی در آن جا بودند كه شاید در تمام سال یك میوه یا مختصر سبزی نمی خوردند. من هنگامی كه ارقام سرسام آور این بودجه های تسلیحاتی را در این مناطق فوق العاده محروم دیدم، در این فكر فرو رفتم كه تسلیحات فوق العاده نظامی كشور ما به این می ماند كه دور تا دور درختی را برای حفاظت، با زنجیرهای محكم ببندید، امّا درخت از درون بپوسد، و زیر فشار زنجیرها فرو ریزد، پایه استقلال یك مملكت روی سلاح های مدرن نیست، روی ایمان و عشق و علاقه و دلبستگی مردم به آن آب و خاك است و اگر ما پیشرفته ترین سلاح ها را به قیمت بدبختی و سیه روزی مردم به دست آوریم، راه فنا را با دست خود هموار ساخته ایم، و اگر به جای این آهن پاره ها با رسیدگی به وضع مردم محروم این مناطق، شعله عشق و ایمان را در دلهاشان بیفروزیم، با چنگ و دندان هم كه باشد از تمامیت مملكت پاسداری می كنند!

 

لینک کوتاه :