علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

شروع تحصیل و آغاز طلبگی

تعداد بازدید : 86     تاریخ درج : 1393/09/01    

حضرت آیت ا... العظمی موسوی اردبیلی تحصیلات خود را در اوان كودكی و در سن شش سالگی با ورود به مكتب خانه آغاز كردند و قرآن كریم را فرا گرفته آنگاه كتاب هایی چون رساله عملیه، گلستان، تنبیه الغافلین، نصاب الصبیان، گلزار بهار، ابواب الجنان، مجالس المتقین، تاریخ معجم، درّه نادری، تاریخ وصاف، حساب فارسی و برخی كتب دیگر را نزد معلمان خود آموختند. در سال 1318 ه ش فراگیری دروس عربی را آغاز كرده و در سال 1319 ه ش به قصد ادامه تحصیل در دروس حوزوی، وارد مدرسه علمیه ملا ابراهیم در شهرستان اردبیل شدند. در آن زمان در اردبیل سه مدرسه علوم دینی به نام های مدرسه میرزا علی اكبر، مدرسه صالحیه، و مدرسه ملاابراهیم وجود داشت كه اولی تبدیل به دبستان و دومی محل استقرار مهاجرین ایرانی قفقاز شده بود و تنها مدرسه ملاابراهیم جهت تحصیل طلبه ها باقی مانده بود.

در آن ایام رغبتی برای خواندن دروس حوزوی وجود نداشت به نحوی كه این مدرسه تنها دارای چهار طلبه بود. در چنین شرائط سختی، ایشان طلبگی را آغاز نموده و دروس جامع المقدمات، سیوطی، جامی، مطول، حاشیه ملاعبدا...، شمسیه، معالم و شرایع را تا سال 1322 ه ش درهمان مدرسه به اتمام رساندند.

پس از ورود متفقین به ایران، مردم از آزار واذیت دولت رهایی یافتند و در پی آن رغبت جوانان به دروس حوزوی افزایش یافت. لذا تعدادی طلبه جوان جهت تحصیل در دروس حوزوی وارد مدرسه ملاابراهیم شدند. ورود این طلاب جوان و نشاط و جدیت آنان باعث گردید معظم له تدریس دروس مقدماتی علوم حوزوی یعنی صرف، نحو و منطق را آغاز نمایند. افزون بر آن در همان زمان به منظور جبران خلأ فرهنگی ناشی از بیست سال دیكتاتوری رضاخانی، اقدام به برپایی مجالس وعظ و خطابه و سخنرانی در شهرستان اردبیل و مناطق اطراف آن نیز نمودند.

لینک کوتاه :