علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید علی حسینی سیستانی

آثار علمی

تعداد بازدید : 44     تاریخ درج : 1393/10/09    

حضرت استاد دام ظله از اوایل سال 1381 هجری درس خارج فقه خود را بر مبنای كتاب مكاسب شیخ انصاری قدّس سرّه آغاز كرد و پس از آن به شرح كتاب عروه الوثقی پرداخت و شرح كتاب طهارت، بخش زیادی از كتاب صلاة، بخشی از كتاب خمس، تمام كتاب صوم و اعتكاف را به پایان برد و شرح كتاب زكات را شروع نمود.

در همان سال ها، به درس های فقهی دیگری پیرامون مباحث كتاب قضا و بحث های «ربا» و «قاعده الزام» و «قاعده تقیه» و دیگر قواعد فقهی نیز پرداخت و مباحث رجالی شامل «حجیّت مراسیل ابن ابی عمیر» و «شرح مشیخه تهذیبین»(تهذیب و استبصار) وغیر آن را نیز در برنامه خود قرار داد.

درس خارج علم اصول را از شعبان سال 1384 هجری قمری آغاز كرد و دوره سوم آن را در شعبان سال 1411 هجری به پایان برد.

در طول سال های یادشده، بسیاری از فضلای برجسته در بحث های پربار و ارزنده ایشان شركت نمودند كه برخی از آنان در شمار استادان بحث خارج شمرده می شوند؛ مانند حضرات آیات شیخ مهدی مروارید، سید مرتضی مهری، مرحوم سید حبیب حسینیان، سید احمد مددی، شیخ مصطفی هرندی، سید هاشم هاشمی و تنی چند از دیگر اساتیدی كه در حوزه های علمیه به تدریس اشتغال داشته و دارند.

شیوه های بحث و تدریس:

درس و بحث حضرت آیت الله با سبك تدریس بسیاری از استادان حوزه و صاحبان كرسی درس خارج متفاوت است.

لینک کوتاه :  
نویسنده : دوستدار مرجعیت تاریخ : 1398/07/12

خداوند این مرجعیت اعلای جهان تشیع را حفظ کند