علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید علی حسینی سیستانی

مرجعیت

تعداد بازدید : 47     تاریخ درج : 1393/10/09    

در واپسین سال های زندگی حضرت آیت الله خوئی رضوان الله علیه میان بسیاری از فضلا، دغدغه های فراوانی برای یافتن شخصی به عنوان جانشین آیت الله خوئی قدس سره و انتخاب مرجعی برای شیعیان مطرح بود كه بتواند با حمایت از حوزه علمیه و استقلال مرجعیت دینی را پاس دارد و به شایستگی های علمی و پارسایی و تقوا و حكمت و تدبیری كه از ضرورت های بایسته برای یك مرجع تقلید است، آراسته باشد.

بدین سان، نگاه بسیاری از فضلا به حضرت استاد دام ظله معطوف شد، كسی كه آیت الله خوئی قدس سره وی را برای امامت جماعت به جای خود در مسجد خضرا برگزیده، و آوازه این اقدام در میان توده های مردم پیچید. این در حالی بود كه از یك ربع قرن پیش از آن، در محافل علمی و حوزوی از ایشان به عنوان استادی توانا در بحث خارج یاد می شد.

با درگذشت آیت الله خوئی در 8 صفر 1413 هجری، گروهی از علمای اعلام و پیشاپیش همه آنان، آیت الله سید علی بهشتی قدس سره و آیت الله شیخ مرتضی بروجردی قدس سره علما و فضلا مردم را به تقلید از استاد ارجاع دادند و در پی آن بود كه بسیاری از مؤمنان در عراق و ایران و كشورهای خلیج فارس و پاكستان و هندوستان به تقلید از معظم له روی آوردند. با رحلت آیت الله العظمی سید عبد الاعلی سبزواری در 27 صفر 1414هجری، بیشتر مقلّدان آن مرحوم در عراق و خارج از آن كشور نیز به ایشان رجوع كردند و پس از ارتحال آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی قدس سره در 24 جمادی الثانی 1414 هجری، تقلید از حضرت استاد دام ظله شتابی افزون تر و دامنه ای گسترده تر از سرزمین های اسلامی را فرا گرفت و بیشتر مؤمنان در عراق و احساء و قطیف و ایران و لبنان و كشورهای خلیج فارس و پاكستان و هندوستان و مسلمانان مهاجر در اروپا و آمریكای شمالی و جنوبی و استرالیا و دیگران به تقلید از ایشان روی آوردند و با فوت آیت الله العظمی شیخ محمدعلی اراكی قدس سره و آیت الله العظمی سید محمد روحانی قدس سره رجوع به ایشان قلمروی گسترده تر یافت، به گونه ای كه حضرت استاد دام ظله امروزه مرجع اعلای طایفه امامیه به شمار می آیند. خداوند بر طول عمر پر بركت ایشان افزوده و اسلام ومسلمانان را از وجود ایشان بهرمند سازد.

لینک کوتاه :  
نویسنده : دوستدار مرجعیت تاریخ : 1398/07/12

خداوند این مرجعیت اعلای جهان تشیع را حفظ کند