علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید محمود هاشمی شاهرودی

فعالیت های علمی و تدریس


تعداد بازدید : 149     تاریخ درج : 1393/10/09    

در یکی از ملاقات های اعضای مجلس اعلا با حضرت امام، با توجه به شناختی که امام از آیه الله هاشمی داشتند به وی خطاب نموده و از ایشان می خواهند تدریس در حوزه علمیه قم را بر هر چیزی ترجیح داده و بررسی مسائل فقهی خصوصا در رابطه با احیای فقه حکومتی استوار بر ادله و استنباط صحیح جواهری را مشغول شوند. ایشان نیز با توجه به توصیه استاد از همان آغاز ورود به کشور(اول فروردین ماه سال 1358) به تدریس خارج فقه و اصول پرداختند.

برخی کتاب های فقهی- اصولی که در بحث های خارج ایشان تدریس شد عبارتند از: حقوق جزا در اسلام(فقه حدود و تعزیرات) کتاب الخمس(که در دو جلد تالیف و چاپ شده است) اجاره، بیع، قضا، مضاربه، شرکت، مساقاه، مزارعه، صوم و... از طرفی دیگر تدریس دو دوره خارج اصول همراه با تالیف تقریرات خارج اصول شهید صدر در یک مجموعه هفت جلدی تحت عنوان(بحوث فی علم الاصول) یکی دیگر از کارها و خدمات علمی ایشان طی سال های گذشته است.

لینک کوتاه :