علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  محمد محمدی گیلانی

آغاز عرصۀ تدریس به ویژه علوم عقلی


تعداد بازدید : 110     تاریخ درج : 1393/10/09    

امام خمینی(ره) که از شخصیتهای ممتاز و اثرگذار در احیای حکمت و فلسفه و از نامورترین شاگردان حکیم متألّه آیت الله محمدعلی شاه آبادی بود، حوزۀ پررونق فلسفه را تشکیل داد و به تدریس «منظومه» و «اسفار» پرداخت و شاگردان بسیاری را در این فنّ تربیت کرد.

امام جهت مقابله با افکار و اندیشه های ضددینی، فراگیری علوم عقلی را ضروری می دانست، لذا به حضرت آیت الله محمدی گیلانی که در این فنّ مهارت ویژه ای داشت، امر کرد که تدریس فلسفه را در حوزۀ علمیۀ قم آغاز کند؛ که مورد پذیرش آن بزرگوار واقع گردید.[1]

آیت الله محمدی در این سالها کرسی تدریس فقه و اصول را آغاز کرد و سالیان متمادی در کنار تدریس فقه و اصول، به تدریس حکمت و کلام پرداخت و از مدرسین شناخته شده و ممتاز فلسفه به شمار می رفت. وی از سال 1346ش به دعوت آیت الله شهید قدوسی(ره) جهت تدریس به مدرسۀ حقانی دعوت شد که بسیاری از دانش آموختگان ایشان در آن مدرسه پس از انقلاب، متصدّی امور قضایی در دادگاه های انقلاب بوده و هستند.[2]

پی نوشت ها:

[1] خاطرات آیت الله محمدعلی گرامی، تدوین محمدرضا احمدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1381ش، ص 169 (با کمی تغییرات).

[2] عدالت در خون، یادواره دومین ساگرد شهادت آیت الله قدوسی، روابط عمومی دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1362 ش، ص 83؛ در سایه آن سرو بلند، ص33.

لینک کوتاه :