علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  علی اکبر مشکینی

میهمانی کریمه


تعداد بازدید : 58     تاریخ درج : 1393/10/15    

آیت الله مشکینی سالیان درازی به طور مداوم و مستمر، در حوزه علمیّه قم بود در آن زمان، این حوزه در شرایط خوبی قرار گرفته بود. تلاش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در احیای این مرکز بزرگ علمی به بار نشسته بود. او در درس حضرات آیات عظام: سید محمد حجّت کوه کمری، سید حسین بروجردی، محقّق داماد و شیخ عبدالکریم حائری یزدی شرکت کرد و در فقه و اصول و حدیث به مرتبه اجتهاد نایل گشت.

وی درباره سفارش پدرش برای تحصیل علم می گوید:

«پدرم درآخرین لحظات عمرش تنها سفارشی که برای من کرد، این بود که فرمود:

پسرم! در روز قیامت به پیش من رو سیاه می آیی اگر احکام و عقاید و تفسیر را فرا نگرفته باشی.»

این بود که آیت الله مشکینی در کنار فقه و اصول، در عقاید و تفسیر نیز زحمات زیادی کشید و در این علوم نیز تَبَحّرِ خاصّی به دست آورد. او حضور اساتید بزرگ چون امام خمینی را نیز درک کرد و چندین سال نیز در محضر این مرد بزرگ، کمالات علمی یاد گرفت و حضورش را به اوج رساند. همان روزها با شخصیّت امام خمینی آشنا گردید و به ژرفای اندیشه و عرفان و معنویت وی پی برد و شیفته اش گردید.

 

لینک کوتاه :