علما و مفاخر  /  شخصیت های جهاد و شهادت  /  قاسم سلیمانی  /  سرباز ولایت

مكتب سلیمانی ثمره سیاست ورزی انقلابی رهبر معظم انقلاب

حاج قاسم سلیمانی یكی از ثمرات ذوابعاد قدرتمندی جمهوری اسلامی است كه سالها در پای مكتب «پیر خراسان» تلمذ كرد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب در طی همین مدت و در بیانات مختلف، كاراكتر شخصیتی، اندیشه ای و معرفتی حاج قاسم را برای مردم تبیین كرده اند؛ مساله ای كه به نظر می رسد در دل آن، لزوم تازگی و پویایی حركت انقلاب، منظور نظر است. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی 18 دی ماه 98 در جمع تعدادی از مردم قم، با اشاره به ویژگی تهور و تدبیر آن شهید، تاكید كردند: «شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ صِرف شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند اما تدبیر و عقل لازم برای به كار بردن این شجاعت را ندارند. انقلابی گری خط قرمز او بود» حضرت آیت الله خامنه ای اضافه كردند: «شهید سلیمانی در این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسم های مختلف و جناح های مختلف و مانند این ها نبود اما در عالَم انقلابی گری، به شدّت پایبند به انقلاب بود».

چکیده ماشینی


تعداد بازدید : 132     تاریخ درج : 1399/03/17    

مولفه های قدرت و قوی شدن جمهوری اسلامی ایران، عرصه ها و زمینه های مختلفی را شامل میشود. از توانمندی در حوزه فعالیت های منطقه ای گرفته تا تسلیح به سلاح های بازدارنده و قدرت تدبیر و شجاعت در عمل. این مولفه ها همگی ذیل اصل اساسی «عزت، حكمت، مصلحت» كه رهبر انقلاب چند سال پیش برای سیاست خارجی كشورمان مطرح كردند، جای دارند. حاج قاسم سلیمانی یكی از ثمرات ذوابعاد قدرتمندی جمهوری اسلامی است كه سالها در پای مكتب «پیر خراسان» تلمذ كرد.

با اینكه ماه ها از شهادت حاج قاسم سلیمانی و یارانش در شهر بغداد به دست نظامیان تروریست آمریكایی می گذرد اما هنوز كه هنوز است، یاد و خاطره آن فرمانده مجاهد و سرباز مخلص وطن، جاری است. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب در طی همین مدت و در بیانات مختلف، كاراكتر شخصیتی، اندیشه ای و معرفتی حاج قاسم را برای مردم تبیین كرده اند؛ مساله ای كه به نظر می رسد در دل آن، لزوم تازگی و پویایی حركت انقلاب، منظور نظر است. مگر جز این است كه حاج قاسم نمادی از نمادهای انقلابی گری و جهادی گری است.

اخلاص و شجاعت حاج قاسم

یكی از رازهای محبوبیت حاج قاسم سلیمانی كه رهبر انقلاب آن را جلوه بیشتری بخشیدند، اخلاص آن شهید بود. رهبر انقلاب اسلامی بارها و بارها، او را با صفت «اخلاص» معرفی كرده اند. به عنوان نمونه در دیدار با خانواده سردار در تاریخ 13 دی ماه 98، فرمودند: «می بینید مردم چه كار دارند می كنند برای حاج قاسم؛ این برای شما تسلی است. بدانید كه مردم قدر پدر شما را دانستند و این ناشی از اخلاص است؛ این اخلاص است. اگر اخلاص نباشد، این جور دل های مردم متوجه نمی شود؛ دل ها دست خداست؛ اینكه دل ها اینجور همه متوجه می شوند، نشان دهنده این است كه یك اخلاص بزرگی در آن مرد وجود داشت».

یكی دیگر از ویژگی های حاج قاسم سلیمانی، شجاعت بی بدیل ایشان بود. شجاعتی كه تدبیر را چاشنی خود داشت. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی 18 دی ماه 98 در جمع تعدادی از مردم قم، با اشاره به ویژگی تهور و تدبیر آن شهید، تاكید كردند: «شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ صِرف شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند اما تدبیر و عقل لازم برای به كار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اما اهل اقدام و عمل نیستند، دل و جگر كار را ندارند. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت و به دهان خطر می رفت و ابا نداشت. نه فقط در حوادث این روزها، بلكه در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشكر ثارالله همین جوری بود».

ذوب در انقلاب بود

ویژگی دیگر حاج قاسم كه مربوط به نوع رفتار آن شهید در حوزه سیاست داخلی می شود، انقلابی گری ایشان در عین روابط فراجناحی اش بود. به بیان بهتر، كنش گری حاج قاسم در ظرف و بستر تعهد به ارزش های انقلابی، تراز می شد. در همین باره، رهبر انقلاب در همان سخنرانی 18 دی ماه 98، با تاكید بر اینكه «شهید سلیمانی اهل حزب و جناح و مانند این ها نبود لكن به شدت انقلابی بود»، گفتند: «انقلاب و انقلابی گری خط قرمز قطعی او بود؛ این را بعضی ها سعی نكنند كم رنگ كنند، این واقعیت اوست. ذوب در انقلاب بود. انقلابی گری خط قرمز او بود» حضرت آیت الله خامنه ای اضافه كردند: «شهید سلیمانی در این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسم های مختلف و جناح های مختلف و مانند این ها نبود اما در عالَم انقلابی گری، به شدّت پایبند به انقلاب بود».

مردی در قامت یك مكتب

از سوی دیگر، نگاه و نگرش حضرت آیت الله خامنه ای به حاج قاسم سلیمانی، چیزی ورای یك فرد است. ایشان به آن شهید، به چشم یك مكتب می نگرند. رهبر انقلاب در سخنرانی نماز جمعه روز 27 دی ماه 98، درباره حاج قاسم و یار همیشه همراهش شهید ابومهدی المهندس، گفتند: «اینكه ما بیاییم این حوادث را تقویم كنیم، قیمت گذاری كنیم، قدر آن ها را بدانیم و ببینیم كه اندازه و قیمت این حوادث چقدر است؛ در صورتی تحقق پیدا می كند كه ما به حاج قاسم سلیمانی و به ابومهدی، به چشم یك فرد نگاه نكنیم. به آن ها به چشم یك مكتب نگاه كنیم. سردار شهید عزیز ما را با چشم یك مكتب، یك راه، یك مدرسه درس آموز، با این چشم نگاه كنیم. آن وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد».

شهید راهبردی

رهبر انقلاب از سویی دیگر، گریه و بكا برای شهدایی نظیر حاج قاسم سلیمانی و یارانش را نه گریه ای معمولی بلكه ابزار عزتمندی و قدرتمندی ارزیابی می كنند. ایشان در همین باره در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت در تاریخ 26 بهمن 98 تاكید كردند: «امروز تشییع جنازه شهدا، مجلس عزای شهیدان، تكرار نام شهیدان، عزاست؛ گریه هم در آن هست اما وسیله ای برای احساس عزت، قدرت و شجاعت است. در تشییع همین شهید عزیز اخیرمان، شما ببینید چه اتفاقی در سرتاسر كشور افتاد. نه فقط كشور ما بلكه در بیرون از این كشور هم تجلیل این شهدای عزیز اخیر[شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگران] چه حادثه عظیمی را به وجود آورد. جهت یابی و جهت دهی مجالس عزا به این معناست».

اهمیت راهبردی خون شهید سلیمانی و یارانش نیز در نزد رهبر انقلاب، از اهمیتی ویژه برخوردار است. ایشان در تاریخ 29 بهمن 98 و در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی، با اشاره به همدردی مردم مناطق مختلف جهان از جمله در اروپا، آفریقا و آمریكا با خونخواهی شهید سلیمانی، تاكید كردند: «خبرهایی كه از اینجا و آنجا می آید، نشان می دهد كه ملت ها را وادار به همدردی با ما كرد، دل های آن ها را به ما نزدیك كرد. این نعمت خیلی بزرگی است.

این عمق راهبردی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است. پس ما در این قضیه برنده شدیم.»حاج قاسم سلیمانی و تشییع پیكر باشكوه آن شهید، در فضای فكری حضرت آیت الله خامنه ای، به عنوان نمادی از مبارزه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با جبهه استكبار قلمداد می شود. رهبر انقلاب روز 28 اردیبهشت 99 در ارتباط تصویری با نمایندگان تشكل های دانشجویی، با همسان قراردادن تشییع شهید سلیمانی با پدیده ها و پدیدارهایی نظیر راهپیمایی اربعین، اعتكاف و عزاداری های حسینی، تصریح كردند: «مسأله راه پیمایی اربعین، مسأله اعتكاف، مسأله عزاداری های حسینی، بعد در این اواخر مسأله تشییع عظیم بی نظیر شهید عزیزمان؛ شهید سلیمانی، و از این قبیل چیزها، همه نشان دهنده این است كه جمهوری اسلامی در نبرد و مبارزه فرهنگی هم با جبهه استكبار، با همه تلاشی كه او دارد می كند، عقب مانده نیست و كارهای بزرگی انجام شده و پیشرفت های بزرگی صورت گرفته است. بنابراین در مجاهدت فرهنگی هم همین جور است».

×
لینک کوتاه :  
نویسنده : ناشناس تاریخ : 1398/12/29

دوست داریم سردار سلیمانی

نویسنده : ناشناس تاریخ : 1398/12/25

روحش شاد و راهش ادامه داشته باشه انشاالله

نویسنده : ناشناس تاریخ : 1398/12/24

درود خداوند بر فرزندان شجاع ایران زمین

نویسنده : ناشناس تاریخ : 1398/12/02

روحش شاد

نویسنده : ناشناس تاریخ : 1398/11/26

روحش شاد