علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن دوم

ابان بن ابی عیاش

اَبان بن ابی عَیّاش(فیروز) بَصْری تابعی (درگذشت۱۳۸ق/۷۵۵م، محدث شیعی در قرن دوم هجری است. شیخ طوسی او را از اصحاب امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، دانسته است. بیش ترین شهرت ابن ابی عیاش در نزد شیعیان، روایت وی از سُلَیم بن قیس است. از نظر سلامت عقیده و ایمان و پارسایی مورد تأیید همگان، و به ویژه اهل سنت است.

تعداد بازدید : 2224     تاریخ درج : 1400/01/26    

نام او ابان بن ابی عیاش یا ابان بن فیروز و کنیه اش ابواسماعیل است.[1] از تاریخ تولد و دیگر جزئیات زندگی ابن ابی عیاش چیز زیادی در دسترس نیست، همین اندازه گفته شده که از موالی عبدالقیس بوده است.[2] سال مرگ او را حدود ۱۴۰ق/۷۵۷م و ۱۲۸ق/۷۴۶م نیز دانسته اند.[3]

مشایخ

او از برخی از بنام ترین محدثان قدیم روایت کرده است، از آن جمله:

انس بن مالک[4]

سُلیم بن قیس هلالی[5]

ابراهیم بن یزید نخعی

حسن بصری (د ۱۱۰ق/۷۲۸م)

خُلَید بن عبداللـه عَصَری

ربیع بن لوط

ابوعالیه رُفَیع ریاحی

سعید بن جُبَیر

شهر بن حَوْشَب

عطاء بن ابی رباح

مسلم ابن یسار

مسلم البطین

مُوَرَّقْ عِجْلی

ابوالصدیق ناجی

ابونضرۀ عبدی[6]

در این میان، بیشترین روایت او از انس بن مالک است که صحابی و خادم پیامبر(ص) بود.[7]

راویان روایات ابان

محدثان بسیاری در قرن دوم از ابن ابی عیاش حدیث شنیده و یا روایت کرده اند که از این قرارند:

عمر بن حفص

یزید بن عمرو[8]

عثمان بن عیسی

حماد بن عیسی[9]

ابراهیم بن ابی بکره شامی

ابراهیم بن عبدالحمید بن ذی حمایه

ابواسحاق ابراهیم بن محمد فزاری

ارطاة بن منذر

بکر بن خُنَیس

حارث بن نَبهان

حسین بن ابی جعفر

حسن بن صالح بن حی

حفص ابن جُمیع

حفص بن عمر الابار قاضی حلب

حماد بن سلمه

حماد بن واقد

خلیل بن مُره

داوود بن زبرقان

زید بن خِراش

صالح مُرّی

طُعمه بن عمرو جعفری

عباد بن عباد مُهلبی

عبدالرحمن بن ثابت ثوبان

عبدالرحیم بن واقد

عمران جُحاده

محمد بن فضل بن عطیه

معمر بن راشد

ابوحنیفه نعمان بن ثابت

یزید بن هارون

ابوعاصم عبادانی[10]

از دیدگاه عالمان رجال

رجال شناسان، اعم از شیعی و سنی، ابن ابی عیاش را توثیق نکرده اند.[11] البته برخی از رجال شناسان شیعی مانند میرزا حسین نوری[12] و مامقانی[13] کوشیده اند او را «موثق» نشان دهند، اما دلایل آنان در این باب کفایت نمی کند. محدثان بنام اهل سنت نیز او را در مجموع غیرقابل اعتماد دانسته اند.[14]

دلایل عدم توثیق ابان

 اینکه چرا ابن ابی عیاش را از ثقات نشمرده اند، دلایل قطعی نمی توان ارائه داد. نوری بر این نظر است که وی به دلیل شیعی بودن از سوی مخالفین تضعیف شده[15] و از متروکین شمرده شده است. این سخن با ضعیف شمردن ابان در کتب رجالی شیعه سازگار نیست.

 بعضی از رجال شناسان اهل سنت، ابن ابی عیاش را به این دلیل ضعیف و غیرقابل اعتماد شمرده اند که در حفظ حدیث ضعیف بوده[16] و در نقل حدیث و راویان آن دچار فراموشی می شده است.[17]

خصوصیات

ابن ابی عیاش از نظر سلامت عقیده و ایمان و پارسایی مورد تأیید همگان، و به ویژه اهل سنت است. ابن حبان او را از عابدان و زاهدان دانسته که شب ها را به تهجد و روزها را به روزه داری می گذرانده است.[18] همچنین گفته شده که او لباس پاکیزه می پوشیده و ظاهری آراسته داشته است. از این رو سفیان بن عُیینه روایت کرده که مالک بن دینار ابان را «طاووس القرّاء» لقب داده است.[19]

شیعه بودن

شیعی بودن ابان قطعی است، هرچند برخی گفته اند که او در آغاز شیعه نبوده است.[20] طوسی او را از اصحاب امام علی بن حسین(ع)، امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع)، دانسته است،[21] در عین حال شگفت می نماید که از آن سه تن حدیثی نقل نکرده و یا اگر نقل کرده در کتب روایی شیعی موجود نیست.

علت شهرت ابان در نزد شیعیان

بیش ترین شهرت ابن ابی عیاش در نزد شیعیان، روایت وی از ابوصادق سُلَیم بن قیس عامری هلالی کوفی است. سُلیم از یاران امام علی(ع) بود و در روزگار حجاج بن یوسف ثقفی (د ۹۵ق/۷۱۴م) زنده بود. حجاج به دلیل شیعی بودن، سُلیم را طلب کرد، ولی او گریخت و در یکی از نواحی فارس به ابان پناهنده شد. هنگامی که سُلیم در مخفی گاه خود در آستانه مرگ قرار گرفت، کتابی را به ابان تسلیم کرد که در آن حوادث و رویدادهای پس از درگذشت پیامبر(ص) آمده بود.[22]

پس از ابان این کتاب از طریق محدثانی چون حمادبن عیسی و عثمان بن عیسی[23] و دیگران روایت شده است.

خصوصیات کتاب سلیم بن قیس

به گفته طوسی ابان گمان کرده بود که سلیم بن قیس این کتاب را بر امام علی ابن حسین(ع) خوانده و او آن را تأیید کرده است،[24] اما نکته قابل توجه این است که به عقیدۀ علامه حلی این کتاب را کسی غیر از ابان روایت نکرده است[25] که البته این امر می تواند ناشی از شرایط سخت دوران حجاج برای شیعیان در عراق و وجود نسخه انحصاری کتاب باشد. صرف نظر از محتوا، اهمیت دیگر کتاب در آن است که نخستین تألیف شناخته شدۀ شیعه در مسائل اعتقادی و به خصوص عقاید سیاسی است.[26]

پی نوشت ها:

[1] ذهبی، تاریخ الإسلام، ج۹، ص۵۵.

[2] بخاری، التاریخ الصغیر، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۰.

[3] ابن حجر، تقریب التهذیب، ج۱، ص۳۱؛ ذهبی، میزان الاعتدال، ۱۳۸۲ق، ج۱، ص۱۴.

[4] طبری، تاریخ، بیروت، ج۲، ص۱۰۶.

[5] طوسی، الفهرست، ۱۳۴۸ش، ص۱۶۲.

[6] حافظ مزی، تهذیب الکمال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۹.

[7] ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۳۷۵.

[8] طبری، تاریخ، بیروت، ج۲، ص۱۰۶.

[9] طوسی، الفهرست، ۱۳۴۸ش، ص۱۶۲.

[10] حافظ مزی، تهذیب الکمال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۰.

[11] طوسی، رجال، ۱۳۸۰ق، ص۱۰۶؛ علامه حلّی، رجال، ۱۳۸۲ق، ص۹۹.

[12] نوری، مستدرک الوسائل، تهران، ج۳، ص۳۲.

[13] مامقانی، تنقیح المقال، ۱۳۵۱ق، ج۱، ص۳.

[14] نسائی، «الضعفاء و المتروکون»، ص۴۷؛ دارقطنی، «الضعفاء و المترئکون»، ص۲۸۵؛ جوزجانی، احوال الرجال، ص۱۰۲؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج۱، ص۹۸، به نقل از احمدبن حنبل.

[15] نوری، مستدرک الوسائل، تهران، ج۳، ص۳۲.

[16] حافظ مزی، تهذیب الکمال، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۲.

[17] ذهبی، میزان الاعتدال، ۱۳۸۲ق، ج۱، ص۱۲.

[18] ابن حبان، المجروحین، ۱۹۷۶م، ج۱، ص۹۶.

[19] ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۳۷۴.

[20] مازندرانی، شرح اصول کافی، ۱۳۸۳ق، ج۲، ص۱۶۳.

[21] طوسی، رجال، ۱۳۸۰ق، ص۸۳، ۱۰۶، ۱۵۲.

[22] علامه حلی، رجال، ص۹۹.

[23] طوسی، الفهرست، ۱۳۴۸ش، ص۱۶۲.

[24] طوسی، اختیار معرفه الرجال، ۱۴۰۴ق، ص۳۲۱.

[25] حلی، رجال، ۱۳۴۲ش، ص۹۹.

[26] ابن ندیم، الفهرست، ص۲۷۵.

کلمات کلیدی
راوی حدیث  |  ابان بن ابی عیاش  |  ابن ابی عیاش  |  کتاب سلیم بن قیس  | 
لینک کوتاه :