علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن یازدهم

میرزامحمد استرآبادی


تعداد بازدید : 1117     تاریخ درج : 1400/07/19    

میرزا محمد بن علی بن ابراهیم اِسْتَرآبادی (د ۱۳ ذیقعدة ۱۰۲۸ق / ۱۲ اکتبر ۱۶۱۹م)، عالم و رجالی شیعی. نام جدش را تفرشی، «کیل» ضبط کرده است. گویا امین استرابادی پیشوای اخباریه در تبیین طریقه اخباریه تحت تأثیر تعالیم ایشان بوده است.

از جزئیات زندگی وی اطلاعی در دست نیست. در نجف می زیست نزد مقدس اردبیلی و نیز ابراهیم بن علی بن عبدالعالی میسی کسب دانش کرد. پس از مرگ استادش مقدس اردبیلی (۹۹۳ق) به مکه رفت و تا پایان عمر در مکه اقامت گزید.

افندی علت ترک نجف را چنین نقل کرده که چون مقدس اردبیلی وی را به عنوان جانشین خویش معرفی نکرد، او آنجا را جای مناسبی برای خویش نیافت و رهسپار مکه شد. وی از محضر محسن بن غیاث الدین منصور نیز بهره برد.

به گفته محبی، وی به بسیاری فضل و دانش مشهور بوده است. مجلسی وی را به فضل و تقوا ستوده و امین استرابادی، پیشوای اخباریه، بر دانش و تحقیق وی در حدیث و رجال تأکید کرده است.

امین استرابادی در مکه نزد وی حدود ۱۰ سال فقه، حدیث و رجال آموخت و از وی اجازه روایت داشت. گویا امین در تبیین طریقة اخباریه تحت تأثیر تعالیم استاد خود بوده است. دیگر شاگرد وی شیخ محمد نواده شهید ثانی بوده، و علی بن حجت الله شولستانی نیز از وی روایت حدیث می کرده است.

آثار: منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال، که همان رجال کبیر اوست، همراه تعلیقة وحید بهبهانی در تهران (۱۳۰۲ق ) به چاپ رسیده است. وی تألیف این کتاب را در ۹۸۶ق در نجف به پایان برده است.

تلخیص الاقوال، یا رجال وسیط وی به چاپ نرسیده، و نسخه های متعدد آن در کتابخانه های مرکزی دانشگاه تهران، آستان قدس رضوی مشهد، بانکیپور، موزة لندن و کتابخانة شخصی براون معرفی شده است.

رجال صغیر وی که گویا توضیح المقال نام داشته، در مکه به سال ۱۰۱۶ق تألیف شده بوده، و بنابر گفته آقابزرگ نسخه ای از آن به خط مؤلف در آستان قدس و نسخه ای دیگر در تبریز موجود بوده است.

آیات الاحکام، که نسخ آن در کتابخانه های آستان قدس و مدرسه عالی شهید مطهری یافت می شود. مجلد اول این کتاب تا پایان بحث زکات به کوشش محمد باقر شریف زاده در ۱۳۹۴ق به چاپ رسیده است. همچنین استرابادی حاشیه ای بر تهذیب الاحکام طوسی و نیز رسائلی دیگر داشته است.

کلمات کلیدی
زندگینامه  |  دوران کودکی  |  کرامات  |  استادان  |  ولادت  |  شاگردان  |  رحلت  |  سیادت  |  آثار و تألیفات  |  از نگاه دیگران  |  ویژگی های اخلاقی  |  میرزا محمد استرآبادی  |  منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال  | 
لینک کوتاه :