چندرسانه

گروه : × حدیث تصویری
(تعداد نتایج : 306 )
RSS
 
 • حدیث تصویری انفاق

  امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام می فرمایند: خوشا به حال کسى که زیادى مال خویش را انفاق کند. ...


  تاریخ درج : 1401/10/27 تعداد بازدید : 1064
 • حدیث تصویری چیزهایی که موجب شادی می شود

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: بوی خوش، شادی بخش است. عسل، شادی بخش است، تماشای سبزه، شا...


  تاریخ درج : 1401/07/30 تعداد بازدید : 545
 • حدیث تصویری خوبی کردن به افراد نالایق

  امام علی علیه السلام می فرماید: هر کس به آنکه لایق خوبی نیست خوبی کند، به خوبی و احسان خود ستم کرده ...


  تاریخ درج : 1401/07/30 تعداد بازدید : 1201
 • حدیث تصویری پرهیز از ویژه سازی

  حضرت علی علیه السلام می فرماید: بپرهیز از ویژه سازی (انحصار طلبی) در چیزهایی که همه مردم در آنها برا...


  تاریخ درج : 1401/07/30 تعداد بازدید : 242
 • حدیث تصویری بدی تکبر

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: بنده ای که در دلش به وزن یک دانه خردل تکبر باشد، هرگز وار...


  تاریخ درج : 1401/07/30 تعداد بازدید : 199
 • حدیث تصویری منزلت شاد کردن دل مؤمن

  امام صادق علیه السلام می فرماید: از محبوب ترین کارها نزد خداوند عزوجل، شاد کردن مؤمن است، به وسیله ب...


  تاریخ درج : 1401/07/30 تعداد بازدید : 551
 • حدیث تصویری در حال زندگی کن

  امام علی علیه السلام می فرماید: گذشته ی امروزت سپری شد و آینده اش مورد تردید است، زمان حال غنیمت است...


  تاریخ درج : 1401/07/30 تعداد بازدید : 350
 • حدیث تصویری مزیت خوش بینی

  امام علی علیه السلام می فرماید: خوش بینی، اندوه را می کاهد. غررالحکم، ح4823....


  تاریخ درج : 1401/07/30 تعداد بازدید : 95
 • حدیث تصویری عاقبت ظالم

  امام علی علیه السلام می فرماید: هر که ظلم کند، ظلم اش او را نابود کند. غررالحکم، ح 7836....


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 583
 • حدیث تصویری مزمت همنشین بد

  امام علی علیه السلام می فرماید: با تنهایی دمخوتر باش تا با همنشینان بد. غررالحکم، ح 7152....


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 78