چندرسانه

(تعداد نتایج : 816 )
RSS
 
 • حدیث تصویری مزیت خوش بینی

  امام علی علیه السلام می فرماید: خوش بینی، اندوه را می کاهد. غررالحکم، ح4823....


  تاریخ درج : 1401/07/30 تعداد بازدید : 95
 • حدیث تصویری عاقبت ظالم

  امام علی علیه السلام می فرماید: هر که ظلم کند، ظلم اش او را نابود کند. غررالحکم، ح 7836....


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 583
 • حدیث تصویری مزمت همنشین بد

  امام علی علیه السلام می فرماید: با تنهایی دمخوتر باش تا با همنشینان بد. غررالحکم، ح 7152....


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 78
 • حدیث تصویری ملعون در نزد خدا

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ملعون است. کسی که بار امور زندگی خود را بر دوش مردم بیفکن...


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 402
 • حدیث تصویری سرزنشهای درست

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: هشت نفراند که اگر مورد اهانت و تحقیر قرار گرفتند، نباید ک...


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 99
 • حدیث تصویری مزمت منت گذاشتن در کار خیر

  امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر به کسی خوبی کردی، آن را با منت گذاشتن زیاد و به رخ کشیدن تباه م...


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 172
 • حدیث تصویری وسعت مال

  امام سجاد علیه السلام می فرماید: خدایا مرا شیدا و دلباخته ی وسعت مال مکن، صحیفه سجادیه، دعای 20....


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 68
 • حدیث تصویری لذت کریمان

  امام علی علیه السلام می فرماید: لذت کریمان در اطعام دیگران است و لذت فرومایگان در خوردن است. غررالحک...


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 103
 • حدیث تصویری نرم زبانی و زیادت دوست

  امام علی علیه السلام می فرماید: زبانت را با نرم گویی و سلام کردن عادت بده، تا دوستدارانت زیاد شوند و...


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 90
 • حدیث تصویری منزلت تواضع

  امام علی علیه السلام در منزلت تواضع و فروتنی می فرماید: هر اندازه افتادگی کنید، به همان اندازه بالا ...


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 563