چندرسانه

(تعداد نتایج : 816 )
RSS
 
 • حدیث تصویری نشانه فراوانی عقل

  امام علی علیه السلام می فرماید: سخن زیبا، نشانه فراوانی عقل است. غررالحکم، ح4776....


  تاریخ درج : 1401/07/24 تعداد بازدید : 680
 • حدیث تصویری خوش برخوردی و سخن نیکو

  امام علی علیه السلام می فرماید: کسی که زبانش شیرین باشد، برادرانش زیاد شوند. غررالحکم، ح7761....


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 153
 • حدیث تصویری دوست با ادب

  امام علی علیه السلام می فرماید: دوستی، جز با شخص با ادب، خالص نمی شود. غررالحکم، ح10599....


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 323
 • حدیث تصویری ریاست طلبی و افشای اسرار عامل هلاکت

  امام حسن عسکری می فرماید: از افشای اسرار و ریاست طلبی بپرهیز که این دو به هلاکت می کشانند. تحف العقو...


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 373
 • حدیث تصویری خط قرمز دوستی

  امام علی علیه السلام می فرماید: هر چه محبت داری نثار دوستت کن، اما هر چه اطمینان داری به پای او مریز...


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 80
 • حدیث تصویری خطر انسان های ریاست طلب

  امام رضا علیه السلام پس از آنکه نام مردی را برد و گفت: او ریاست طلب است، فرمود: اگر دو گرگ درنده به ...


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 256
 • حدیث تصویری الفت و دوستی

  امام علی علیه السلام می فرماید: شرط الفت، ترک تکلّف است. المواعظ العددیه، ص57....


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 93
 • حدیث تصویری حکومت داری

  امام علی علیه السلام می فرماید: در فرمان خود به مالک اشتر نوشت: حق خدا و مردم را از خودت و خویشان و ...


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 410
 • حدیث تصویری دوستی برای خدا

  امام علی علیه السلام می فرماید: از کسی که دوستی اش برای خدا نیست بپرهیز؛ زیرا دوستی او پستی است و هم...


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 171
 • حدیث تصویری سنجش خردمندان

  امام علی علیه السلام می فرماید: با سه چیز، خرد مردان سنجیده می شود: دارایی، مقام و حوادث ناگوار. غرر...


  تاریخ درج : 1401/07/18 تعداد بازدید : 54