چندرسانه  /  سخن نگاشت

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401


منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای تعداد بازدید : 892     تاریخ درج : 1402/01/14    

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (1).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (2).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (3).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (4).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (5).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (6).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (7).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (8).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (9).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (10).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (11).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (12).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (13).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (14).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (15).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (16).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (17).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (18).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (19).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (20).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (21).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (22).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (23).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (24).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (25).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (26).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (27).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (28).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (29).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (30).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (31).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (32).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (33).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (34).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (35).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (36).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (37).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (38).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (39).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (40).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (41).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (42).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (43).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (44).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (45).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (46).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (47).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (48).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (49).jpg

سخنان برگزیده مقام معظم رهبری در سال 1401 (50).jpg

 

کلمات کلیدی
مقام معظم رهبری  |  آیت الله خامنه ای  |  سخن نگاشت  |  سخن نگاشت رهبر معظم انقلاب  |  سخنان برگزیده سال 1401  | 
لینک کوتاه :