وحدت پیام اصلی بعثت است; پیام وحدت اسلامی الغای مذاهب اسلامی نیست

وحدت پیام اصلی بعثت است; پیام وحدت اسلامی الغای مذاهب اسلامی نیست-img
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با بیان اینکه آنچه پیام جدی و محوری مبعث است وحدت اجتماعی مسلمانان به رغم تعدد مذاهب آنهاست، گفت: پیام وحدت اسلامی الغای مذاهب اسلامی نیست.

تعداد بازدید : 792     تاریخ درج : 1391/03/29     زمان درج : 23:46     منبع : www.mehrnews.com


حجت الاسلام احمد مبلغی، با اشاره به فرا رسیدن عید سعید مبعث و نقش آن در وحدت گفت: مبعث، سه سطح همگرایی را به ترتیب پی می گیرد که عبارتند از: همگرایی بین اتباع مذاهب، همگرایی بین اتباع ادیان و همگرایی بین بشر.
 
وی با اشاره به این که این سه، سطوحی در پی هم هستند، گفت: در صورت نبودن وحدت بین اتباع مذاهب، وحدت بین اتباع ادیان به امری فاقد زمینه بدل می شود، و با نبودن وحدت بین اتباع ادیان، وحدت بین بشر شانس تحقق خود را از دست می دهد.
 
* قرآن بزرگترین ارمغان بعثت به بشریت است
 
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بزرگترین ارمغان بعثت به بشریت قرآن است، گفت: قرآن کریم جهت گیری هایی را به سمت همگرایی اتباع ادیان سماوی با یکدیگر در پیش گرفته است که با نگاهی واقع بینانه و حق مدارانه شکل گرفته اند.
 
وی با تاکید براینکه برجسته ترین دعوت مبعث، ایجاد همگرایی بین اجزاء امت اسلامی است و اسلام خواهان پررنگ ترین و حداکثری ترین وحدت بین اجزاء امت اسلامی می باشد، گفت: در این زمینه، شاخص ترین واژه در ادبیات قرآنی کلمه "امت واحده" است که در این آیه منعکس گردیده است: "ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون".
 
حجت الاسلام مبلغی ادامه داد: قرآن جایگاهی محوری به وحدت امت  بخشیده است؛ زیرا امت واحده است که افراد در داخل آن روی به خدای همه (وانا ربکم) می آورند و روی آوردن افراد به خدای همه است که زمینه ساز عبادت همه در پیشگاه خدایی که برای همگان است (فاعبدون) را فراهم می آورد.
 
وی با تاکید براینکه امت واحده بالاترین ظرفیت را در خود برای همگرایی ذخیره کرده است،  ابراز داشت: نباید کاری کرد که این واژه پرقابلیت و پرظرفیت به واژه ای توخالی و پوشالی بدل شود که در این صورت همه پروژه های معنویت بخش و پیشرفت بخش قرآن به محاق فرو رود.
 
* تفرقه موجب سقوط تدریجی امت اسلامی می شود
 
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی ادامه داد: در فضای مه الود تفرقه، امت اسلامی به سقوط و نزول تدریجی دچار می شود.
 
وی گفت: تداوم تفرقه امت اسلامی را به وضعی گرفتار خواهد کرد که حتی با بادهای کم توان سیاست بلرزد و بلغزد..
 
مبلغی تاکید کرد: توخالی و پوشالی شدن واژه امت اسلامی هنگامی است که امت اسلامی به چند امت، با چند احساس، با چند هویت، با چند سنخ از منافع و با چند نوع تلاش برای ورود به فضای در حال شکل گیری جهانی شدن، بدل شود.
 
وی افزود: دین اسلام حساسیت بسیار بالایی نسبت به هر تلاش و کوشش که بر طبل جدایی اجزاء امت اسلامی بکوبد دارد و به طریق اولی رویا روی آن ها در قبال یکدیگر را گناهی بزرگ می شمرد.
 
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: تاکید اسلام بر این است که چارچوب امت اسلامی فرو نریزد و این امت عوامل پایداری و استواری خود را باز یابد.
 
وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه به رغم اینکه پیام اصلی بعثت،  وحدت و الفت میان اجزاء امت اسلامی است، در طول تاریخ عواملی پدید آمدند که ندای تفرقه سر دادند و بسترهای جداسازی امت اسلامی را در جامعه واحد اسلامی گستردند.
 
حجت الاسلام مبلغی گفت: متاسفانه تر این که این نداها و بسترها، کار را به جایی رساندند که پارادایم تک جامعه ای جای خود را به چند جامعه ای داد.
 
* آنچه امروز رخ داده با آنچه که مبعث در پی آن بود منطبق نیست
 
وی با اشاره به اینکه آنچه امروز رخ داده بر آنچه که مبعث در پی آن بوده است، منطبق نیست، گفت: آنچه امروز رخ داده این است که شیعه و سنی هر یک دارای جامعه ای شده اند که این امر پذیرفتنی نیست.
 
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به این که پیام وحدت اسلامی الغاء مذاهب اسلامی نیست، گفت: ولی آنچه پیام جدی و محوری مبعث است وحدت اجتماعی مسلمانان به رغم تعدد مذاهب آن هاست.
 
وی ادامه داد: "دو جامعه ای شدن" شیعه و سنی، آن هم دو جامعه غیر متعامل، و بلکه دو جامعه دارای دو احساس متقابل، پذیرفتنی نیست.
 
مبلغی بیان کرد: در چارچوب منطق اسلام باید دیوارهای جداکننده را از میان برداشت و با حفظ هویت مذهبی، هویتی اسلامی را ایجاد کرد.
 
وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی و چگونگی وحدت بین شیعه و سنی بیان کرد: امروز به نقطه ای رسیده ایم که برخی از شیعه نسبت به اهل سنت و برخی از اهل سنت نسبت به شیعه، احساس بیگانگی، احساس ضرورت جدایی و حتی احساس سعی بر دور شدن هر چه بیشتر را دارند، که این احساس، توجیه شرعی ندارد؛ بلکه آنچه شرعی است این است که به احساس برادری نسبت به یکدیگر دست یابند.
 
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: تا قرن سوم ما شاهد بودیم که شیعه و سنی زیر سقف یک جامعه زندگی می کردند و اجزاء یک امت اسلامی بودند، با این که شیعه و سنی هر یک از حال یکدیگر که مذهب مختلف دارند با خبر بودند.
 
وی ادامه داد: البته در همان جامعه که از شیعه و سنی متشکل بود، کسانی - و عمدتا از دستگاه سیاست - بودند که کوشش های پر حجمی در ایجاد بدبینی و تفرقه را در جامعه پی می گرفتند.
 
حجت الاسلام مبلغی گفت: این تلاش ها به بروز عواملی منتهی شد که شیعه و سنی را در مسیر رفتن به سمت جدایی قرار داد و متاسفانه هر چه زمانه بیشتر به جلو رفت وحدت اجتماعی شیعه و سنی ضعیف شد و این وضعیت، اولین قربانی آن "برادری اسلامی" بود که ضعیف شد و حتی در موارد بسیار آسیب دید.
کلمات کلیدی
پیام  |  اسلام  |  وحدت  |  مذاهب  |  مبعث  |  رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی  |  پیام وحدت اسلامی الغای مذاهب  | 
لینک کوتاه :