آثار خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه

علمای بزرگوار شیعه به پیروی از ائمه اطهار(ع)، همواره سر ناسازگاری و مبارزه با ستم داشته‌اند؛ البته هرکدام شیوه مبارزه را متناسب با شرایط ویژه زمان خویش برگزیده‌اند. بی‌توجهی به این نکته اساسی، موجب انحرافی بزرگ در تحلیل شخصیت و موقعیت آنها و گاه باعث متهم کردن ایشان و دادن نسبت‌هایی ناروا به آنان است؛ امری که با کمال تأسف در مورد جناب خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفته است. حضرت خواجه نصیر، در روزگاری می‌زیست که برای یاری ملت و دین و ریشه‌کن کردن باطل و ستم چندصدساله‌ای که دین را بازیچه خویش قرار داده بود، چاره‌ای نداشت جز اینکه در کنار حاکم وقت قرار گیرد؛ حتی وزارت وی را بپذیرد و با قدرت او منظور خویش را عملی سازد. این امر، باعث شد که وی از آن زمان تاکنون همواره آماج تیرهای زهرآگین دو طایفه واقع شود: یکی، کوته‌فکران قشری‌مذهب و دیگری، گندم‌نماهای جوفروشی که کار بزرگ خواجه نصیر، دکان آنها را تخته کرد، نان آنان را آجر نمود و سرچشمه ارتزاق ایشان را خشکاند.
تعداد بازدید : 987     تاریخ درج : 1395/11/27

کلمات کلیدی
آثار خواجه نصیرالدین طوسی  |  خواجه نصیر الدین طوسی  | 
لینک کوتاه :