پرچم ها در پیاده روی اربعین

مجموعه ای از پرچم هابی که در اربعین حسینی دیده می شود
تعداد بازدید : 4860     تاریخ درج : 1397/07/22

کلمات کلیدی
اربعین  |  زیارت اربعین  |  پرچمدار  |  پیاده روی اربعین  |  پرچم  | 
لینک کوتاه :