سردار حاج قاسم سلیمانی در قاب تصاویر

تعداد بازدید : 12333     تاریخ درج : 1398/10/13

کلمات کلیدی
قاسم سلیمانی  |  سردار قاسم سلیمانی  |  حاج قاسم سلیمانی  |  شهادت قاسم سلیمانی  |  انتقام سخت  | 
لینک کوتاه :  
نویسنده : سعید مهینی تاریخ : 1400/10/22

به نام خدا حاج قاسم سلیمانی عزیز دلم تو که شهید شدی به آرزوت رسیدی ...برا منم دعا کن شهید شوم و به آرزوم برسم...

نویسنده : سعید مهینی تاریخ : 1400/10/15

حاج قاسم سلیمانی سرور دلهاست...