پرسش و پاسخ  /  قرآن  /  پرسش هايی از کلمات قرآن

اغلال در قرآن کریم

تعداد بازدید : 3127     تاریخ درج : 1388/12/24     منبع : سایت اسلام کوئیست    

سوال اغلال یعنی چه؟

جواب

اغلال جمع "غل"، در لغت به معنای، طوق، بند و زنجیر آهنین است که به گردن و دست محبوسان بندند.[i]

اما در قرآن کریم درچهار جا  از جمله در آیۀ 157سوره اعراف آمده است: "همانها که از فرستاده (خدا)، پیامبر «امّی» پیروی می‏کنند پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می‏یابند آنها را به معروف دستور می‏دهد، و از منکر باز میدارد أشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می‏شمرد، و ناپاکیها را تحریم می کند و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر می‏دارد،...".

در قرآن کریم اغلال هم درمورد دنیا و هم در آخرت بکار رفته است. منظور از غل و زنجیر در دنیا، زنجیر جهل و نادانی، زنجیر انواع تبعیضات و زندگی طبقاتی، زنجیر بت‏پرستی و خرافات و زنجیرهای دیگر، است.[ii] که پیامبران مبعوث شدند،تا از طریق دعوت پی‏گیر و مستمر به علم و دانش، از راه دعوت به توحید و دعوت به اخوت دینی و برادری اسلامی، و مساوات در برابر قانون، این زنجیرها را از دست و پای مردم بردارند، اما در آخرت همان غل و زنجیر است،[iii] که به عنوان عذاب در گردن کافران و اهل جهنم انداخته می شود.[i] فرهنگ معین، واژه "غل".

[ii] تفسیر نمونه، ج‏6، ص 400 ، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1374.

[iii]  سبأ، 33، "و ما غل و زنجیرها در گردن کافران می نهیم آیا جز آنچه عمل می‏کردند به آنها جزا داده می‏شود"؟!؛ غافر، 71، "در آن هنگام که غل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را می‏کشند".

کلمات کلیدی
طوق  |  گردن  |  زنجیر  |  اغلال در قرآن کریم  |  غل  |  بند و زنجیر آهنین  |  غل و زنجیر  | 
لینک کوتاه :