پایان نامه  /  زبان و ادبیات

بررسی موارد لغوی، صرفی نحوی و بلاغی سوره یوسف (ع)

در این پایان نامه غرایب لغوی و مشکلات صرفی ونحوی و ظرافتهای بلاغی سوره یوسف براساس تفاسیرو کتب لغت بررسی شده است. این اثر تفسیر ادبی سوره یوسف به شمار می رود.

نویسنده : ابوالحسنی، محمدعلی رشته : زبان و ادبیات عرب دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی تهران، , مرکزی استاد راهنما : شکیب، محمود تاریخ دفاع : 1374 تعداد بازدید : 1246     تاریخ درج : 1385/01/29    

بررسی موارد لغوی، صرفی نحوی و بلاغی سوره یوسف (ع) ابوالحسنی، محمدعلی 2 زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مرکزی شکیب، محمود 1374 در این پایان نامه غرایب لغوی و مشکلات صرفی ونحوی و ظرافتهای بلاغی سوره یوسف براساس تفاسیرو کتب لغت بررسی شده است. این اثر تفسیر ادبی سوره یوسف به شمار می رود.
لینک کوتاه :  
نویسنده : محمد عباس تاریخ : 1399/02/30

1 تا 60